Hieronnan ammattitutkinto - Koulutuskeskus Brahe
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

Käytännön koulutusta hierojan työhön sekä yrittäjänä toimimiseen

Hieronnan ammattitutkinto

Hierojan työnkuva

Hieronnan ammattitutkintoon valmistava koulutus perehdyttää hierojan käytännön työhön joko itsenäisenä yrittäjänä tai yhteisön palvelukseen.  Työnantajana voivat olla esim. erilaiset sosiaali- ja terveysalan, liikunnan ja hyvinvointialan yhteisöt tai yritykset.

Hierojia työskentelee monenlaisissa ympäristöissä, kuten palvelutaloissa, yksityisissä tai kunnallisissa hoiva-ja hoitolaitoksissa, kylpylöissä, eri työpaikoilla tai asiakkaan kotona sekä  liikuntakeskuksissa. Pääasiassa asiakkaat ovat aikuisia, mutta lapsia ja nuoria on esim. valmennusryhmien parissa toimivien hierojien asiakkaina. Työ on itsenäistä ja vaatii eettisien periaatteiden sekä vuorovaikutuksen ja kommunikaatiotaitojen hyvää ja vastuullista hallintaa.

Hierojan opinnot suoritetaan monimuoto-opiskeluna. Mikäli ammattitaito on hankittuna jo valmiiksi esim. työelämässä, voit osallistua halutessasi vain tutkintotilaisuuksiin. Itsenäinen opiskelu sekä harjoittelu ja motivaatio korostuvat etäopiskelun toteuttamisessa olennaisesti. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opiskelun alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka mukaisesti opinnot toteutetaan.

Kenelle

Hierojan työssä vaadittavia ominaisuuksia ovat palvelualttius, sosiaalisuus ja erilaisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen sekä rytmitaju ja hyvä fyysinen kunto. Ammattitaitovaatimuksiin tarkemmin voit tutustua Opetushallituksen eperusteista. Tästä pääset suoraan hieronnan ammattitutkinnon perusteisiin. Hieronnan ammattitutkinto antaa yleisen kelpoisuuden myös ammattikorkeakouluopintoihin. Ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalojen sisäänpääsykokeisiin voi päästä hierojan ammattitutkinnon jälkeen siitä saatavien lisäpisteiden avulla.

Valintaperusteet:

Vaadittava pohjakoulutus on peruskoulu, mutta opintoihin pääsyn edellytyksiä ovat myös hyvä fyysinen terveys, vastuullisuus ja soveltuvuus hoitotyöhön. Hierojan ammattitutkinto on SORA-lainsäädännön alainen, eli siihen liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka vaaditaan esitettäväksi lääkärintodistuksella ennen koulutuksen alkamista. Opiskelijaa voidaan myös pyytää esittämään rikostaustaote.

Tutkinnon sisältö

Hieronnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (100 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (50 osp). Tutkinnon valinnaiset osat on siten, että ne muodostavat tutkinnon ydinosaamisen yhdessä pakollisten tutkinnon osien kanssa.

Pakolliset ammattitutkinnon osat:

 1. Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osp
 2. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp

Valinnainen tutkinnon osa valitaan seuraavista:

 • Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen, 25 osp
 • Ikääntyvän potilaan hieronta, 25 osp
 • Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osp
 • Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osp
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta tai toisesta ammattitutkinnosta, 25 osp

Opintokokonaisuudet

 • Tiedonhankinta, käsittely ja käyttö hierojan työssä
 • Potilasasiakirjojen laatiminen
 • Hierojana toimiminen sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutusalalla
 • Ihmisen anatomia ja fysiologia
 • Työyhteisössä, asiakaspalvelussa ja asiantuntijaverkostossa toimiminen
 • Hierontatilan järjestäminen erilaisiin ympäristöihin
 • Asiakkaan tutkiminen ja hieronta- ja hoitosuunnitelman laatiminen sekä hierominen
 • Pintalämpö- ja kylmähoidot
 • Asiakkaan terveyden edistäminen, tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien ennaltaehkäisy
 • EA 1
 • Oma ja työyhteisön työhyvinvointi
 • Aseptiikka
 • Oman ammattitaidon arviointi ja kehittäminen
 • Toiminnan suunnittelu sekä toimiminen terveydenhuollon yrittäjänä

Tiedustelut

Mia Ahinko
p. 044 439 4379
mia.ahinko@raahenedu.fi

Lisätietoja oppisopimuksesta

Eveliina Noponen
Puh. 040 663 8815
eveliina.noponen@raahenedu.fi

TUTUSTU KOULUTUSKESKUS BRAHEN HIERONTAKLINIKKAAN TÄSTÄ