Hankkeet - Koulutuskeskus Brahe
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

MONIPUOLINEN HANKEYHTEISTYÖ KEHITTÄÄ OSAAMISTA JA TOIMINTAMALLEJA

Työtä, taitoa ja tukea

1.6.2020 – 28.2.2022

eu2 80

Työtä, taitoa ja tukea hanke on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke. Hanketta hallinnoi Siikajoen kunta ja osatoteuttajana on Raahen koulutuskuntayhtymä.  Hankkeen toteutusaika on 1.6.2020 -28.2.2022.

Työtä, taitoa ja tukea hankkeen päätarkoitus on olla edistämässä monialaisen osuuskunnan perustamista Siikajoelle.  Tämä tapahtuu järjestämällä erilaisia osuustoimintaa edistäviä koulutuksia, osaamisen kartoittamista, koulutukseen ohjausta, osuuskunnan jäsenten rekrytointia, osuuskuntatoiminnan markkinointia, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä sekä osuuskunnan käynnistysvaiheessa avustamista ja työssäolon tukemista.  Osuuskunnasta on tarkoitus luoda yksi työllistymisen mahdollisuus.

Hankkeen koulutuksiin ja muihin tapahtumiin voivat osallistua kaikki osuuskuntatoiminnasta kiinnostuneet Siikajokilaiset.

Hankkeen toiminnasta tiedotetaan hankkeen infosivuilla https://tyota-taitoa-ja-tukea-hanke.webnode.fi/ sekä facebookissa https://www.facebook.com/tyotataitoajatukea

Projektikoordinaattori
Eija Leppäjärvi
puh. 050-4475531
eija.leppajarvi@siikajoki.fi

Nya lärmiljöer – uudet oppimisympäristöt

1.8.2019-31.12.2021

Opetushallitus-rahoittaa-logo-300x290 5050
Hankkeen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden ohjausta, lisätä tietoutta digitalisaation tuomista mahdollisuuksista ja ottaa käyttöön uusia digityövälineitä, jotka tukevat tämän päivän vaatimusten mukaisesti opiskelijoiden ohjausta ja osaamisen kehittämistä laaja-alaisesti myös kansainvälisessä oppimisympäristössä.
Koordinaattori: Yrkesakademin / Vaasa
Verkosto; Axxell, Brahe, Kpedu, Optima, Prakticum, Vamia, YA

Pekka Korhonen
pekka.korhonen@raahenedu.fi
p. 0400 597 346

 

Monikampus (ESR)

1.6.2019 – 31.10.2021

eu2 80
Tavoitteena on luoda alustapohjainen kumppanuuskampus-malli, joka mahdollistaa nopean, tarpeidenmukaisen ja ennakoivan reagoimisen alueen osaamis- ja työvoimatarpeisiin. Monikampus –hankkeessa tiivistetään yhteistyötä työvoimaviranomaisten, eriasteisten koulutuksen järjestäjien, elinkeinotoimijoiden ja yritysten kanssa. Tavoitteena on vastata paremmin alueen osaamis- ja koulutustarpeisiin ja parantaa koulutuksen järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden välistä vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. Hankkeella sujuvoitetaan ja edistetään siirtymistä toiselta asteelta korkea-asteelle. Erityisenä tavoitteena on korkeakoulutuksen tuominen seutukaupunkeihin alustamallilla.

Sari Alajoki
sari.alajoki@raahenedu.fi
p. 040 135 7163

  

Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa

1.4.2019 – 31.8.2021

seutukaupungit_2018_logo_vari

Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa –hanke on osa Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuuden edistämistä tukevaa hankekokonaisuutta. Hankkeessa pilotoidaan valtakunnallisesti erilaisia koulutustapoja sekä rakennetaan valtakunnallinen Monikampus Finland –verkostomalli kasvu- ja rakennemuutosalojen tarvitseman koulutustarjonnan kehittämiseksi.

Päätoteuttaja Koulutuskeskus Brahe.
Osatoteuttajat: Iisalmen, Kurikan, Imatran, Keuruun ja Varkauden kaupungit, Salon seudun, Lounais-Suomen, Itä-Savon sekä SASKYn koulutuskuntayhtymät, Kristiinankaupungin elinkeinokeskus sekä Ylivieskan teknologiakylä YTEK Oy.
Verkostokumppanit: Alavuden, Forssan, Heinolan, Kauhajoen ja Kokemäen kaupungit sekä Länsirannikon koulutus Oy WinNova.
Rahoittava viranomainen: Etelä-Pohjanmaan liitto.

 

Milka Grekula
milka.grekula@raahenedu.fi
p. 040 808 6902

  

Työvoitto 2 (ESR)

1.3.2019 – 30.6.2021

eu2 80
Hankkeessa 1) juurretaan ja levitetään Työvoitto – voit olla pätevä työhön -hankkeessa kehitettyä kuntouttavan työtoiminnan opinnollistamismallia, 2) rakennetaan yhteisöllisen palvelumuotoilun keinoin uusia koulutuspalveluita työelämätarpeisiin ja 3) hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia kohderyhmän osaamisen kehittämisen, työllistymisen ja rekrytoinnin tukena. Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat työttömät, koulutuksesta valmistuneet, koulutuksen keskeyttäneet ja *)opintojen loppuvaiheessa olevat työttömyysuhan alaiset nuoret, maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset henkilöt.

Tarja Kyröläinen
Raahen koulutuskuntayhtymä
tarja.kyrolainen@raahenedu.fi
p. 050 576 6672

Jaana Hautamäki
Raahen kaupunki
jaana.hautamaki@raahe.fi
p. 040 130 3822

InduSTAR, AR-ratkaisut teollisissa ympäristöissä ja yritystoiminnan luomisessa (EAKR)

1.10.2018 – 31.12.2020

EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb 80
eu2 80

Teollisuuden AR-teknologian ja siihen läheisesti liittyvien ympäristöjen kehittämis- ja investointihanke.
Virtuaaliteknologian tutkimus-, kehitys-, oppimis- ja innovaatioympäristön kehittäminen.
Kriittisen osaamisen kasvattaminen – prototyyppisovelluksia teollisuuden toimintaympäristöön.
Hanke etenee johdonmukaisesti ja vaiheittain alkaen RKKY:n TKI- ja opetusympäristön perusvalmiuksien luomisesta, edeten seuraavaksi osaamisen kehittämiseen soveltavassa työosuudessa, ja päättyen innovaatioympäristön laite- ja ohjelmistokokoonpanon kysyntäperustaiseen päivittämiseen.

Projektin päätoteuttaja Raahen koulutuskuntayhtymä.
Osatoteuttaja Kajaanin ammattikorkeakoulu.
Projektia rahoittavat:
Pohjois-Pohjanmaan liitto (EAKR)
Kainuun liitto (EAKR)
ELY-keskus (ESR)
Raahen koulutuskuntayhtymä
Kajaanin ammattikorkeakoulu
SSAB Europe Oy
Transtech Oy

Leo Aho
leo.aho@raahenedu.fi
p. 044 039 4332

  

Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen

1.5.2018 – 31.12.2020

eu2 80

Hankkeen päätavoitteena on Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusstrategian sisältöjen vienti käytännön toimintaan. Ydintavoite voidaan tiivistää seuraavasti: Tavoitteellisempaa ja täsmällisempää strategian jalkauttamista, rohkeita kokeiluja.

Hanketta koordinoi Centria ammattikorkeakoulu ja mukana toteuttamassa ovat Oulun ammattikorkeakoulu, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK, Raahen koulutuskuntayhtymä, Kuusamon kaupunki ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyrittäjyyskeskus sekä kasvatustieteiden tiedekunta.

Anu Rautio
anu.rautio@raahenedu.fi
p. 040 135 7148

Parasta Johtamista

12.12.2018-31.12.2020

Opetushallitus-rahoittaa-logo-300x290 5050
Parasta johtamista Pohjoinen – hankkeessa parannamme koulutuksen järjestäjien johtamiskykyä ja kehitämme strategista ja operatiivista johtamista. Koulutuksen järjestäjien kokonaisjohtamisen kehittämisen taustalla on ammatillisen koulutuksen reformi. Kehitettävät uudet johtamisen toimintamallit ja työkalut palvelevat jo hankkeen aikana kaikkia koulutuksen järjestäjiä. Hankkeessa saamme aikaan pysyviä toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia ja edistämme johtamisen toimintamallien avointa kehittämistä ja jakamista. Johtamisen kehittämistä tarkastellaan neljän teeman kautta: Osaamisperusteisuuden johtamisen kehittäminen osana koulutuksen järjestäjän kokonaisjohtamista,
Asiakkuuksien, työelämäkumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon johtaminen, Opiskelijakumppanuuksien johtaminen, Tiedolla johtaminen.
Verkosto; Luovi, Kaustisen Evankelinen opisto, Kainuun ammattiopisto, KPEDU, Lappia, POKE, Riveria, RKKY, JEDU, REDU.

Leo Aho
leo.aho@raahenedu.fi
p. 044 039 4332

  

From Past to Future

1.9.2018 – 31.8.2020

Asiantuntijaliikkuvuushanke. Osallistujat: Marijampole VET centre – Liettua, University of the Third Age – Liettua, Organization Ecological Future Education – Latvia ja Koulutuskeskus Brahe. Projektin tarkoituksena on tutkia vanhoja ruokailutottumuksia ja perinneruokia sekä tuoda niistä nykypäivään sopivia moderneja ja terveellisiä versioita. Projektin tuotoksena on sähköinen reseptikirja sekä koulutuspaketti perinneruokiin, terveelliseen ruokaan sekä ruoan ekologiaan liittyen. Kohderyhmänä ovat aikuisopiskelijat.
The idea of the project is to research old eating habits, traditions and methods of making healthy food of our countries, revive them into modern life and make use of them in modern days. The aim is to combine ecological issues with culinary heritage of Baltic and Nordic countries. The project will elaborate the training package (training-methodological material) for adult learners and create electronic recipe book containing food recipes of all partner countries.

Ari Hannus
ari.hannus@raahenedu.fi
p. 040 135 7109
Mari Krook
mari.krook@raahenedu.fi
p. 0400 916 263

Luonnonvara-alan ammatillisen koulutuksen viestintä- ja vetovoima-hanke

1.6.2019-30.4.2020

Opetushallitus-rahoittaa-logo-300x290 5050

Hankkeen tavoitteena on luoda positiivista mielikuvaa luonnonvara-alan ammatillisesta koulutuksesta sekä luonnonvara-alasta toimialana. Tavoitteena on lisätä henkilöstön osaamista viestinnästä ja kirkastaa ammattiylpeyttä. Tavoitteena on lisätä alalle hakeutuvien opiskelijoiden ja työvoiman määrää. Mukana luonnonvara-alan koulutusta tarjoavien koulutuksenjärjestäjien verkosto. Hallinnoija KPEDU.

Esa Lehto
esa.lehto@raahenedu.fi

Ohjaamotoiminnan käynnistäminen Raahessa 2018-2019

1.1.2018-29.02.2020

eu2 80
Hankkeessa perustetaan monialainen palvelupiste, jonka kautta nuoren on yhden luukun periaatteella mahdollista ohjautua tarvitsemiinsa palveluihin. Ohjaamo tukee nuoria sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämisessä, urasuunnittelussa, kouluttautumisessa ja työllistymisessä. Hankkeen avulla kehitetään myös nuorille suunnattua työpaja- ja harrastetoimintaa nuorten lähtökohdista käsin.

Liisa Vares
Päivi Antinoja
Riikka Pyykkö
Anna Juusola

liisa.vares@raahenedu.fi

Parvessa parempi 2

1.2.2018 – 31.12.2019

Opetushallitus-rahoittaa-logo-300x290 5050

Hankkeen tavoitteena on kehittää oppilaitoksien yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja sekä edistää osallisuutta. Tavoitteena on yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentaminen sekä yhteisön ja yksilön hyvinvointia lisäävien toimintatapojen kehittäminen. Yhteisöllistä toimintakulttuuria luodaan teemakuukausien avulla koko koulutuskuntayhtymässä. Kehitetään opiskelijoiden kuulemis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tutortoimintaa. Luodaan toimiva palautejärjestelmä, ja kokeillaan rohkeasti uusia palautteenantokeinoja. Parvessa parempi 2 on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallinnoima, Opetushallituksen rahoittama hanke.

Päivi Antinoja
paivi.antinoja@raahenedu.fi
p. 040 719 0382

LYY – Luovasti töihin -hanke

1.3.2017 – 30.6.2020

eu2 80

Hankkeessa kehitetään yhteistyössä Lybeckerin opiston ja yritysten kanssa oppimismalleja sijoittamalla työssäoppijoita ryhminä sekä perinteisen metalli- ja palvelu- ja kaupan alan että luovan alan yrityksiin. Päätavoitteena on luoda koulutusmalleja, jotka lisäävät koulutuksen työelämävastaavuutta.  Opiskelijat hyötyvät aidossa ympäristössä toteutettavasta opetuksesta samalla, kun he oppivat yrittäjämaista ajattelua ja luovan alan osaajien työmahdollisuuksien tunnistamista sekä oman osaamisen markkinointia. Hankkeen aikana myös opettajilla on mahdollisuus tehdä muutaman viikon mittaisia työelämäjaksoja yrityksissä.

Tomi Tuikkala
tomi.tuikkala@raahenedu.fi

Verkotu porukkaan
Osaamisperusteisuuden edistäminen ja jakaminen –
Digitalisaatio osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden tukena

15.12.2017 – 31.12.2019

Tavoitteena on keskittää koko opiskelijan oppimisprosessi näkyväksi e-perusteiden mukaisesti. Tutkinnon osittain luodaan tutkinnon kaikista osista muodostuva laadukas verkko-oppimisympäristö.

Saada pysyväksi toimintakulttuuriksi opettajien tiimityöskentely ja vertaisoppiminen, jolla muutetaan oppilaitoksen ja koulutuksen järjestäjien toimintaa opettajien itseohjautuvuutta tukevaksi.

Otetaan kaikilla aloilla ja yhteisissä tutkinnon osissa käyttöön KEUDAn pilotoima soluopetusmalli, jolla mahdollistetaan opiskelijoiden yksilölliset opintopolut sekä ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen oppilaitoksessa.

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Osekk hallinnoija
Oulun Palvelualan Opisto, osatoteuttaja
Raahen koulutuskuntayhtymä, osatoteuttaja

Pekka Korhonen
pekka.korhonen@raahenedu.fi
p. 0400 597 346

 

VET Mobility Charter, ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirja

1.6.2018-31.5.2020
1.6.2019-31.5.2021

Kansainvälisyystoiminnan akkreditointi mahdollistaa jatkorahoituksen hakemisen kevennetyllä hakumenettelyllä ammatillisen koulutuksen KA1 -hakukierrosten yhteydessä vuosina 2016-2020. Opiskelijoiden ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus.

Kansainvälinen kumppaniverkosto.

Ari Hannus
Niina Kuusirati
Pekka Korhonen
Tuija Nurkkala

ari.hannus@raahenedu.fi
p. 040 135 7109

Together for Future VETskills

9/2019 – 8/2021

The network of experienced Finnish, Italian and Spanish partners aim to take a step ahead on European level. The aim is to make skills and competences more visible and comparable in labour market on European level. We will actively promote VET and share success stories, best practices, new innovations and EU tools primarily by developing tools and good practises and disseminating them for the European Skills Week. Project focus on internationalisations strategies and key competences.

Ari Hannus
ari.hannus@raahenedu.fi
p. 040 135 7109

 

Design – Versuch einer Begriffsbestimmung in europäischem Kontext

1.9.2019-31.8.2021

The aim of the project is to research different cultural, geographical as well as philosophical approaches to the concept Design with the students to support their own ideas in the field of architecture, furniture construction and interior design. For this, the students will study both European similarities and regional and national characteristics in order to become more self-confident in designing and crafting.

Tuija Nurkkala
tuija.nurkkala@raahenedu.fi
p. 0400 252 138

 

AEC7

2018-2020

Hanke on jatkohanke ArtEVult VI- hankkeelle. Opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuushanke.

Pekka Korhonen
pekka.korhonen@raahenedu.fi
p. 0400 597 346

 

Creativity , Media and Culture Treasures Connect

1.9.2018-31.8.2020

This project focuses on developing media and communication, developing practical language skills, introducing innovative practise in teaching, deepening our cooperation with schools of similar profiles, increasing vocational skills and competences in the field of digital technology and the knowledge of history and history of art in connection with cultural heritage and environmental questions.

Pekka Korhonen
pekka.korhonen@raahenedu.fi
p. 0400 597 346