Brahe - Koulutuskeskus Brahe
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

Tulevaisuuden osaamista!

Koulutuskuntayhtymä Brahe on monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä, joka tarjoaa laadukkaita koulutuspalveluita niin nuoriso- ja aikuisopiskelijoille kuin yritys- ja elinkeinoelämän toimijoille. Haluamme tarjota vaikuttavaa koulutusta ja panostamme laadukkaan opetuksen lisäksi myös oppimisympäristöjen kehittämiseen.

Tarjoamme toisen asteen tutkintokoulutusta sekä ammatti-ja erikoisammattitutkintoja Tervahovinkadulla Raahessa (tekniikan alat ja palvelualat), Mediakeskus Lybeckerissä (luovat alat) sekä Ruukin luonto-ja hevoskeskuksessa (luonnonvara-alat).  Lisäksi Oulussa Kaakkurissa järjestetään tekniikan alan koulutusta. Koulutuksia suunnitellessamme toimimme läheisessä yhteistyössä elinkeino- ja yrityselämän kanssa. Myös kansainvälisyys ja yrittäjyys ovat tärkeä osa koulutuskuntayhtymän toimintaa. Koulutamme ammattilaisia, joilla on hyvän ammattialaosaamisen lisäksi valmiudet toimia kansainvälisessä ympäristössä ja yrittäjänä. Kv-toimintaamme kuuluvat opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuudet, projektit sekä kieli- ja kulttuuriopinnot.

Visio 2020
Koulutuskeskus Brahe on laadukas ja verkostoitunut ammatillisen koulutuksen osaaja ja toimintamme ohjaavina arvoina ovat laadukkuus, joustavuus, osaaminen sekä yhteisöllisyys.

Laadukas
Hankkimallaan koulutuksella opiskelija työllistyy tai siirtyy jatko-opintoihin

Joustava
Pedagogiset ratkaisut mahdollistavat yksilöllisen sekä nopean opintopolun ja lisäksi koulutuksella vastataan yrityselämän muuttuviin tarpeisiin

Osaava
Osaava henkilöstö ohjaa opiskelijasta osaavan tekijän

Yhteisöllinen
Toisista välittävä yhteisö, joka antaa tilaa uusille toimintamalleille ja uuden luomiselle

Mediakeskus Lybeckerin on alallaan maamme vanhin suomenkielinen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos. Opetusta on järjestetty meillä jo vuodesta 1844 alkaen. Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa voi suuntautua animaatio- ja pelituotantoon, mediatuotantoon, graafiseen suunnitteluun tai kuva- ja  ediataiteeseen.Taideteollisuusalan perustutkinnossa suuntaudut sisustus- ja kalustesuunnitteluun tai sisärakentamiseen. Opinnoissa painotetaan yrittäjyyttä ja työelämätaitoja, ja niihin kuuluu työssäoppimisjaksoja, jolloin osaamista kartutetaan alan työpaikoissa. Opiskeluaikana on mahdollista opiskella tai suorittaa työssäoppimisjaksoja myös ulkomailla. Lisäksi meillä voi suorittaa ammatillisen tutkinnon ohessa lukio-opintoja ja valmistua ylioppilaaksi. Kaikilla perustutkinnon suorittaneilla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Koulutuksiin on jatkuva haku.

Ruukin luonto-ja hevoskeskus on perinteikäs maatalouden kouluttaja Siikajoen rantamaisemassa, hyvien yhteyksien päässä kasvukeskuksista. Se on Raahen seutukunnan vanhimpia oppilaitoksia ja sen juuret ulottuvat vuoteen 1859. Nykyisellä paikallaan Siikajoen Ruukissa koulu on toiminut vuodesta 1926. Ruukissa voit suorittaa kolmivuotisen maatalousalan, hevostalouden tai luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon, joka antaa valmiudet toimia alalla yrittäjänä tai työntekijänä. Maatalousalalta valmistuvat ovat maaseutuyrittäjiä, hevostalousalalta joko hevostenhoitajia tai ratsastuksenohjaajia ja luontoalalta (riistapainotteinen) luonto-ohjaajia.  Tutkinto-opintoihin sisältyy työssäoppimista, joka tehdään pääsääntöisesti alan yrityksissä kotimaassa tai ulkomailla. Koulutuksiin on jatkuva haku.  Kolmivuotisen perustutkinnon suorittaneet saavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden.  Alan jatko-opintoja ovat mm. ammattikorkeakoulujen agrologiopinnot.