Brahe - Koulutuskeskus Brahe
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

Tulevaisuuden osaamista!

Raahen koulutuskuntayhtymä on monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä, joka tarjoaa laadukkaita koulutuspalveluita niin nuoriso- ja aikuisopiskelijoille kuin yritys- ja elinkeinoelämän toimijoille. Haluamme tarjota vaikuttavaa koulutusta ja panostamme laadukkaan opetuksen lisäksi myös oppimisympäristöjen kehittämiseen.

Tarjoamme toisen asteen tutkintokoulutusta sekä ammatti-ja erikoisammattitutkintoja Raahen ammattiopistossa, Lybeckerin opistossa ja Ruukin maaseutuopistossa. Koulutuksia suunnitellessamme toimimme läheisessä yhteistyössä elinkeino- ja yrityselämän kanssa. Myös kansainvälisyys ja yrittäjyys ovat tärkeä osa Raahen koulutuskuntayhtymän toimintaa. Koulutamme ammattilaisia, joilla on hyvän ammattialaosaamisen lisäksi valmiudet toimia kansainvälisessä ympäristössä ja yrittäjänä. Kv-toimintaamme kuuluvat opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuudet, projektit sekä kieli- ja kulttuuriopinnot.

Visio 2020
Koulutuskeskus Brahe on laadukas ja verkostoitunut ammatillisen koulutuksen osaaja ja toimintamme ohjaavina arvoina ovat laadukkuus, joustavuus, osaaminen sekä yhteisöllisyys.

Laadukas
Hankkimallaan koulutuksella opiskelija työllistyy tai siirtyy jatko-opintoihin

Joustava
Pedagogiset ratkaisut mahdollistavat yksilöllisen sekä nopean opintopolun ja lisäksi koulutuksella vastataan yrityselämän muuttuviin tarpeisiin

Osaava
Osaava henkilöstö ohjaa opiskelijasta osaavan tekijän

Yhteisöllinen
Toisista välittävä yhteisö, joka antaa tilaa uusille toimintamalleille ja uuden luomiselle

Raahen ammattiopisto on sinun valintasi, kun haluat itsellesi ammatin, jolla pääset nopeasti työelämään. Käytännön osaaminen on jotain, mitä ei saa kaupasta eikä suoraan kirjoista. Raahen koulutuskuntayhtymän arvoja ovat ihmisläheisyys, me-henki sekä myönteinen ja kannustava toimintaympäristö.

Raahen ammattiopisto järjestää monipuolisesti toisen asteen koulutusta. Valittavanasi on useita tutkintokoulutuksia, korttikoulutuksia, ammatti-ja erikoisammattitutkintoja tai työvoimapoliittisia koulutuksia.

Ammattiopisto järjestää myös ammattiin ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta, täydentäviä opintoja, vaihto-opiskelua, urheilupainotteista- sekä maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavaa koulutusta. Koulutuksiin on jatkuva haku.

Lybeckerin opisto on alallaan maamme vanhin suomenkielinen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos. Opetusta on järjestetty meillä jo vuodesta 1844 alkaen.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa voi suuntautua animaatio- ja pelituotantoon, mediatuotantoon, graafiseen suunnitteluun tai kuva- ja mediataiteeseen.Taideteollisuusalan perustutkinnossa suuntaudut sisustus- ja kalustesuunnitteluun tai sisärakentamiseen. Opinnoissa painotetaan yrittäjyyttä ja työelämätaitoja, ja niihin kuuluu työssäoppimisjaksoja, jolloin osaamista kartutetaan alan työpaikoissa.

Opiskeluaikana on mahdollista opiskella tai suorittaa työssäoppimisjaksoja myös ulkomailla. Lisäksi meillä voi suorittaa ammatillisen tutkinnon ohessa lukio-opintoja ja valmistua ylioppilaaksi. Kaikilla perustutkinnon suorittaneilla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Koulutuksiin on jatkuva haku.

Ruukin maaseutuopisto on perinteikäs maatalouden kouluttaja Siikajoen rantamaisemassa, hyvien yhteyksien päässä kasvukeskuksista. Se on Raahen seutukunnan vanhimpia oppilaitoksia ja sen juuret ulottuvat vuoteen 1859. Nykyisellä paikallaan Siikajoen Ruukissa koulu on toiminut vuodesta 1926.

Ruukin maaseutuopistossa voit suorittaa kolmivuotisen maatalousalan, hevostalouden tai luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon, joka antaa valmiudet toimia alalla yrittäjänä tai työntekijänä. Maatalousalalta valmistuvat ovat maaseutuyrittäjiä, hevostalousalalta joko hevostenhoitajia tai ratsastuksenohjaajia ja luontoalalta (riistapainotteinen) luonto-ohjaajia. 

Tutkinto-opintoihin sisältyy työssäoppimista, joka tehdään pääsääntöisesti alan yrityksissä kotimaassa tai ulkomailla. Koulutuksiin on jatkuva haku.  Kolmivuotisen perustutkinnon suorittaneet saavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden.  Alan jatko-opintoja ovat mm. ammattikorkeakoulujen agrologiopinnot.