CARMA

 

Oppilaitoksista vastavalmistuneiden ja työmarkkinoiden tarve ei välttämättä kohtaa. Ammatillisesta koulutuksesta työelämään siirtyminen ei aina ole helppoa. Ammatillista koulutusta kehitetään jatkuvasti mutta työelämään siirtymisvaiheessa on tarve myös ns. pehmeisiin taitoihin. Näihin kuuluu onnistunut uraohjaus, -suunnittelutaidot mitkä ovat tavoitteita Erasmus+ Carmaprojektissa.

 

Carmaprojekti: urasuunnittelu ja-ohjaus ammatillisessa koulutuksessa

Euroopan laajuisesti ammatillisissa oppilaitoksissa on yhä enemmän opiskelijoita jotka ovat vaarassa keskeyttää opintonsa.

Hankkeen päätavoite on kehittää ammatillisille opettajille osanottajamaissa – tai mahdollisimman monessa Euroopan maassa –  keinoja opiskelijoiden urasuunnitteluun ja – ohjaukseen jotta he saisivat paremmat valmiudet tehdä oikeita valintoja työuralleen. Tämän avulla saadaan opiskelijoiden motivaatiota parannettua ja vähennetään poissaoloja ja keskeyttämisiä. Tämän kautta opiskelijoiden mahdollisuudet työelämässä paranevat.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 5-jäseninen kansainvälinen verkosto kolmesta maasta (Unkari, Suomi ja Bulgaria) laatii kattavan uraohjausmateriaalin ammatillisille opettajille. Verkostoa johtaa Raabe Klett Ltd Unkarista. Hankkeen aluksi 5 – 5 opettajaa kahdesta kumppanikoulusta (Manfred Weiss VET School Budapestistä Unkarista ja Koulutuskeskus Brahe Raahesta, Suomesta) osallistuvat 5-päivää kestävään valmennukseen Sofiassa, Bulgariassa. Tämän jälkeen valmennetut opettajat pilotoivat laadittuja ohjeistuksia omissa oppilaitoksissaan yhteensä 100 opiskelijalle. Pilottijaksojen kokemukset -eli materiaalin käyttö käytännössä- esitellään ja arvioidaan kahdessa tapahtumassa: työpajassa Sofiassa Bulgariassa ja kansainvälisessä konferenssissa Budapestissä, Unkarissa.

 

Miten manuaali kehitetään?

Sisältö tuotetaan Budapestin teknisen yliopiston (BME Pedagogical Departmnent) ja kustannusyhtiö Raaben osastopäälikön Dr. Molnár ja Dr Vidékiné dr. Judit Remé johtavat projektia. Luonnollisesti myös kumppanit Suomesta, Unkarista ja Bulgariasta keräävät tietoa. Manuaalin käyttökelpoisuuden varmistamiseksi on välttämätöntä että sen laatijoilla on tietoa eri maiden koulutusjärjestelmistä suunnitteluvaiheessa. Pilotointivaiheessa testataan manuaalia erilaisilla pedagogisilla menetelmillä ja kerätään kokemuksia erilaisissa sosiokultuurisissa ympäristöissä.

 

Ammatilliset opiskelijat tarvitsevat ohjeistusta CV:n kirjoittamisessa – erityisesti he tarvitsevat menetelmiä itsetunnon ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen

 

Saadakseen jo alkuvaiheessa palautetta kohderyhmältä jo suunnittelun alkuvaiheessa kumppanit järjestivät focusgroup-tapaamisen. Kaikissa hankkeen kolmessa maassa kutsuttiin asiantuntijoita (ammatinvalinnan ohjaajia, ammatillisia opettajia ja opiskelijoita) keskustelemaan ammatillisen koulutuksen haasteista eri maissa.

Selfinvest kutsui 10 ammatillisen koulutuksen uraohjauksen asiantuntijaa ja Weiss sekä Brahe kutsui 10 – 10 opettajaa ja opiskelijaa omien oppilaitostensa ulkopuolelta osallistumaan focusgroup-tapaamiseen. Tapaamisissa keskusteltiin aluksi ammatillistenkoulutuksen vahvuuksista, heikkouksista uhista ja mahdollisuuksista. Sitten puhuttiin millaisia valmiuksia tulisi ammatillisten opiskelijoiden kehittää työelämää varten. Keskusteluissa tuli ilmi, että opiskelijat tarvitsevat valmennusta perusasioihin, kuten cv:n laatimiseen sekä työhaastatteluun valmistautumiseen ja käyttäytymiseen sekä pukeutumiseen. Opiskelijat tarvitsevat työelämää varten myös ns. pehmeitä taitoja, miten kehittää omia sosiaalisia ja yhteistyötaitoja.

Ari Hannus 12.4.2017

Jos haluat lisätietoa Carma projektista, klikkaa!