Ympäristöhuollon ammattitutkinto - Koulutuskeskus Brahe

Ympäristöhuollon ammattitutkinto

Ympäristöhuollon ammattitutkinnon tavoitteena on vahvistaa alan työntekijöiden ammatillista osaamista nykyisten vaatimusten mukaisesti. Jatkuvasti muuttuva ympäristölainsäädäntö sekä kasvava ympäristötietoisuus edellyttävät alan osaamista kaikissa yrityksissä ja yhteisöissä. Ympäristöhuollon ammattitutkinnosta saa valmiudet esimerkiksi kiinteistöjen jätehuollon järjestämiseen, ympäristöriskien kartoittamiseen, jätehuoltosuunnitelman laatimiseen, materiaalien talteenottoon, ympäristöneuvontaan, vaarallisten jätteiden käsittelyyn ja yrityksen ympäristövastaavana toimimiseen.

Tutkinto on jaettu osaamisaloihin, jotka on määritelty erilaisten tehtäväkuvien mukaisesti seuraavasti:

  •  Ympäristöhuollon neuvonta- ja palvelutehtävät
  •  Kiinteistön ympäristöhuoltopalvelut
  • Materiaalien kierrätys ja jätteiden käsittely

Koulutukseen kuuluvat myös pakolliset korttikoulutukset (EA 1, tulityö- ja työturvakortti).

Toteutus

Toteutetaan monimuoto-opiskeluna, sisältäen lähiopiskelua, etäopiskelua sekä työssäoppimista. Osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla sekä osittain kirjallisesti. Tutkintotilaisuuksiin voi tulla myös suoraan työkokemuksella tai muun aikaisemmin hankitun tietopohjan perusteella. Tällöin osallistumisvalmius selvitetään ennakkoon.

Yhteystiedot

Raahen koulutuskuntayhtymä/ Ruukin maaseutuopisto

Marjut Autio
Puh. 044 439 3465
marjut.autio(at)raahenedu.fi

Erkki Muhonen
Puh. 044 439 4364
erkki.muhonen(at)raahenedu.fi