Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto - Koulutuskeskus Brahe

Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto

Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnon suorittanut voi toimia tuotantoeläintalouden parissa joko itsenäisenä yrittäjänä, työntekijänä tai maatalouslomittajana. Hän ottaa huomioon eläinten fysiologiset sekä muut käyttäytymistarpeet sekä käsittelee eläimiä turvallisesti. Hän käyttää tarvittavaa tuotantoteknologiaa sekä toimii itsenäisesti ja vastuullisesti työssään. Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattilainen hahmottaa oman roolinsa toimiessaan osana turvallista elintarvikeketjua. Tutkinnon perusteissa keskeisinä ammattitaitovaatimuksina korostuvat tuotantoeläinten hoitoon ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä yrittäjä- tai työntekijäosaaminen.

Lisätiedot

Koulutuksen kesto on noin 1,5-2 vuotta. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna sisältäen lähi-, etä- ja verkko-opiskelua sekä työssäoppimista. Voit aloittaa opintosi joustavasti sinulle sopivana ajankohtana ja saat aina tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta sekä sparrausta koulutuksen aikana.

Tutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta. Ensimmäinen osa on osaamisalan mukainen tutkinnon osa ja pakollinen tutkinnon suorittajalle. Kaksi muuta tutkinnon osaa on valinnaisia. Valinnaisiksi tutkinnon osiksi voi valita myös toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osan tai tutkinnon osan jostakin muuta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. Tutkinnon osaamisalat ovat: Tuotantoeläinyrittämisen osaamisala – Johtaminen ja kehittäminen maaseutuyrityksessä (pakollinen) Maatalouslomittamisen osaamisala – Asiakaspalvelu ja työelämätaidot lomitustoimessa (pakollinen) Valinnaiset tutkinnon osat ovat: Maidon tuottaminen, Naudanlihan tuottaminen.

http://www.oph.fi/download/142328_TuotantoelaintHoitoHyvVointi_AT2012_987689verkko.pdf

Yhteystiedot

Raahen koulutuskuntayhtymä/ Ruukin maaseutuopisto

Marjut Autio
Puh. 044 439 3465
marjut.autio(at)raahenedu.fi

Erkki Muhonen
Puh. 044 439 4364
erkki.muhonen(at)raahenedu.fi

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin