Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, datanomi - Koulutuskeskus Brahe

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, datanomi

Ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt työskentelevät monipuolisesti erilaisten tieto- ja viestintätekniikka-alan yritysten ja muiden organisaatioiden palvelu-, asiantuntija- tai tukipalvelutehtävissä.

Soveltuvuus

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on jokin ammatillinen perustutkinto tai riittävä työkokemus tietotekniikan alalta. Lisäksi tarvitaan perustiedot tietototekniikasta ja yleisimmistä toimisto-ohjelmista, englannin kielen perustaito, kiinnostusta palvelutehtävissä toimimiseen.

Toteutus

Koulutus toteutetaan näyttötutkintona. Mikäli olet jo hankkinut ammattitaitosi työelämässä, voit osallistua pelkästään tutkintotilaisuuksiin.

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon suorittajan on suoritettava yksi pakollinen tutkinnon osa ja vähintään kaksi valinnaista tutkinnon osaa.

Pakollinen ammattitutkinnon osa on:

  • tieto- ja viestintäteknisessä toimintaympäristössä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat (vähintään kaksi) valitaan seuraavista:

  • palvelin- ja työasematuessa toimiminen
  • tietoliikenneverkkotuessa toimiminen
  • sovellus- ja neuvontapalvelutuessa toimiminen.

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto antaa yleisen kelpoisuuden ammattikor-keakouluopintoihin

Koulutuksen toteutus:
Monimuoto-opiskeluna

Koulutuksen kesto:
Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan

Lisätietoja tutkinnoista:
www.oph.fi

Hakeutuminen
www.raahenedu.fi/aikuiskoulutus

Yhteystiedot

Erkki Muhonen
puh. 044 439 4364
erkki.muhonen(@)raahenedu.fi