AJONEUVOASENTAJA - Koulutuskeskus Brahe

Pyörien on pyörittävä! Me pidämme ne pyörimässä!

Ajoneuvoasentaja

Autotekniikan osaamisala

Ajoneuvoasentajan työkuva

Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja 

Autotekniikan koulutus antaa hyvät ja laaja-alaiset valmiudet toimia erilaisissa auto- ja konealaan liittyvissä työtehtävissä. Opinnoissa voi erikoistua esimerkiksi pienkoneisiin, työkoneisiin tai raskaaseen kalustoon.

Koulutus antaa myös perusvalmiudet toimia itsenäisenä korjaamoyrittäjänä sekä varaosamyyjänä. Ajoneuvoasentajaksi valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi auto- ja konekorjaamoilla tai varaosaliikkeissä. Valmistuttuasi saat myös hyvät valmiudet jatkaa opintojasi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Kenelle ?

Koulutus on suunnattu autoalasta kiinnostuneille, ajoneuvosennukseen suuntautuneille henkilöille.

Koulutus soveltuu:

  • jos sinulla ei ole vielä ammattia ja olet kiinnostunut autoalasta
  • alaa vaihtaville tai
  • alalla jo toimiville, jos sinulta puuttuu ammatillinen koulutus.

Tutkinnon sisältö

Kaikki perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä:

• Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Vapaasti valittavat 10 osp

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löytyvät täältä Ammatillisten perustutkintojen e-perusteet
Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa sekä työelämässä. Ammatillista osaamistasi harjaannutetaan monipuolisissa käytännön työtehtävissä asiakastöissä. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Jatkokoulutus

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Kansainvälisyys

Voit suorittaa osan työssäoppimisestasi ulkomailla. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.

Tiedustelut

Harri Tyni, koulutusalavastaava
Puh. 050 596 5758
harri.tyni@raahenedu.fi

Auto-osaston asiakastyöt HINNASTO