Rakennusalan perustutkinto

Perustutkinnon suorittanut henkilö on suuri osa yrityksen laatujärjestelmää. Osaamisen laajentuessa ja syventyessä tutkinto mahdollistaa työpaikalla myös uusia työtehtäviä.

Raahen koulutuskuntayhtymä järjestää Oulussa, Haaransuontie 15, käytäntöpainotteisen Rakennusalan perustutkinnon (90 ov), non-stop. Koulutus soveltuu rakennusalalle aikoville ja hyvän terveyden omaaville henkilöille. Koulutus sopii myös ammatinvaihtajille.

Opintojen sisältö

Rakennusalan perustutkinto koostuu kahdesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tarkemmat tiedot tutkinnosta www.oph.fi

Pakolliset osat: Perustustyöt ja runkovaiheentyöt.
Valinnaista valitaan HOPS:n mukaan neljä tutkinnonosaa: Sisävalmistusvaiheen työt, ulkoverhous- ja kattotyöt, muuraus, laatoitus, raudoitus ja betonointi, rappaus, muottityöt, hirsirakentaminen, korjausrakentaminen, telinerakentaminen, ikkunatyöt, vedeneristys.
Tutkinnonsuorittaminen alkaa lähtötasokartoituksella, jonka pohjalta laaditaan henkilö-kohtaistamissuunnitelma. Valmistava koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä, ohjauksesta sekä työssäoppimisesta. Tarvittaessa annetaan myös lisäopetusta ja –ohjausta.

Työssäoppiminen

Työssäoppiminen on työpaikoilla tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua oppi-mista. Tutkintotilaisuus rakentuu henkilökohtaisen tutkintotilaisuuden suunnitelmasta, ammattitaidon osoittamisesta sovitussa työpaikassa sekä arvioinnista.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on vain tutkintomaksu, 58 €. Hinta sisältää koulutuksen, etätyön ja työssäoppimisen ohjauksen, tutkintotilaisuudet sekä tutkintomaksun.

Koulutukseen hakeminen

Ota yhteyttä alla mainittuihin opettajiin sähköpostilla tai soittamalla. Ennen lopullista valintaa on henkilökohtainen haastattelu.

Ismo Juntunen
044 439 3463
ismo.juntunen@raahenedu.fi

Pekka Rantakari
044 439 3460
pekka.rantakari@raahenedu.fi