Levytekniikan ammattitutkinto

Levyseppä-hitsaaja valmistaa metallilevyistä työpiirustusten mukaisia tuotteita kuten putkia ja säiliöitä. Työssä käytetään erilaisia levyntyöstö- ja liitosmenetelmiä. Levyseppä-hitsaajia työskentelee esimerkiksi konepajoilla, verstailla ja telakoilla. Ammatissa tarvitaan metallin työstötekniikoiden hallinnan ja materiaalituntemuksen lisäksi mm. työpiirustusten lukutaitoa, laatutietoisuutta ja yhteistyötaitoja.

Levytekniikan ammattitutkinnon opetussuunnitelman perustana ovat opetushalli­tuksen vahvistamat valtakunnalliset levytekniikan ammattitutkinnon perusteet (määräys 20/011/2007). Koulutuksen opiskelijakohtaiset sisällöt määritellään opiskelijakohtaisesti henkilökoh­taistamisprosessin kautta.

Vaihtoehto 1

Pakolliset osat

 • Levy- ja teräsrakennetyön yleistaidot
 • Hitsaustyöt

Pakollinen toinen osista

 • Ohutlevytyöt
 • Paksulevytyöt

Pakollinen yksi osa seuraavista

 • Teräsrakennetyöt
 • Kokoonpanohitsaustyöt
 • Ryhmien 8 ja 10 (ISO/TR 15608) materiaalit levytyössä
 • Ryhmien 21, 22 ja 23 (ISO/TR 15608) materiaalit levytyössä.

Viimeisestä ryhmästä valittavan osan voi korvata suorittamalla molemmat levytyöosat (Ohutlevytyöt ja Paksulevytyöt).

Vaihtoehto 2

Pakolliset osat

 • Levy- ja teräsrakennetyön yleistaidot
 • Hitsaus- ja liitostyöt

Pakollinen toinen osista

 • Ohutlevytyöt
 • Paksulevytyöt

Kaksi seuraavista osista kuitenkin siten, että kahdesta ensimmäisestä saa valita vain toisen

 • Ryhmien 8 ja 10 (ISO/TR 15608) materiaalit levytyössä
 • Ryhmien 21, 22 ja 23 (ISO/TR 15608) materiaalit levytyössä
 • Vesileikkaus
 • Levyntyöstö levytyökeskuksella
 • Särmäys
 • Puristintyöt

Koulutuksen toteutus:

Monimuoto-opiskeluna

Koulutuksen kesto:

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Lisätietoja tutkinnoista:
www.oph.fi

Hakeutuminen
www.raahenedu.fi/aikuiskoulutus

Yhteystiedot

Pekka Uotila
puh. 044 439 3457
pekka.uotila(at)raahenedu.fi