Lattiapäällystäjän ammattitutkinto

Ammattitutkinnon suorittanut henkilö on suuri osa yrityksen laatujärjestelmää. Osaamisen laajentuessa ja syventyessä tutkinto mahdollistaa työpaikalla myös uusia työtehtäviä!

Tutkinnon suorittaminen alkaa lähtötasokartoituksella, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma. Valmistava koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä, ohjauksesta sekä työssäoppimisesta. Tarvittaessa on mahdollisuus myös lisäopetukseen ja – ohjaukseen.

Työssäoppiminen on työpaikoilla tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua oppimista. Tutkintotilaisuus rakentuu henkilökohtaisen tutkintotilaisuuden suunnitelmasta, ammattitaidon osoittamisesta sovitussa työpaikassa sekä arvioinnista.

Lattianpäällystealalla ammattityövoima jakaantuu pääsääntöisesti kolmeen, materiaaliperusteiseen osaamisalaan. Tämän ammatillisen suuntautumisen muodostavat:

 • muovi ja sitä vastaavat päällysteet
 • parketit ja puupäällysteet
 • keraamiset laatat.

Alan ammattitutkinto on rakennettu näiden suuntautumisten pohjalle. Lattianpäällystäjän ammattitutkinnon tutkintotodistuksen saaminen edellyttää yhteensä neljän osan hyväksyttyä suoritusta. Lisätietoja tutkinnosta: www.oph.fi.

Pakollinen tutkinnon osa:  Lattianpäällystäjän yleistaidot.

Suuntautumisen mukaan, on valittava vähintään yksi osa seuraavista:

 • Muovipäällysteiden asennus
 • Parkettipäällysteiden asennus Keraamisten ja kivipäällysteiden asennus

Lisäksi tarpeen mukaan osia seuraavista:

 • Laminaatti- ja parkettityöt
 • Linoleumityöt
 • Muovimatolla tehtävät vedeneristystyöt
 • Massalattiat ja lattian pinnoitus
 • Nestemäisten vedeneristeiden asennus
 • Tekstiilipäällysteiden asennus
 • Urheilu- ja joustolattiat
 • Parketti- ja puulattioiden korjaus-, entisöinti- ja porrastyöt
 • Erikoislaatoitus

Edellisten osien lisäksi tai erillisenä osatutkintona tutkinnon suorittaja voi suorittaa vapaavalintaisen osan Yrittäjyys.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on vain 58 €. Hinta sisältää koulutuksen, etätyön ja työssäoppimisen ohjauksen, tutkintotilaisuudet sekä tutkintomaksun.

Yhteystiedot

Pekka Rantakari,
puh. 044 439 3460,
pekka.rantakari(at)raahenedu.fi