Pintakäsittelijän perustutkinto:
Maalari / Lattianpäällystäjä

Maalari:
Tutkinnon suorittanut henkilö osaa tehdä korjaus- ja uudisrakennusmaalaustöitä. Hän osaa myös tapetoinnin ja ruiskumaalauksen perusteet. Rakennusten sisäpuolisten pintojen maalauksen ja tapetoinnin lisäksi hänellä voi olla erikoisosaamisena julkisivujen pintakäsittelyt, tasoitetyöt tai monipuolisten pientalokokonaisuuksien maalaustyöt. Lisäksi hän osaa maalata eri materiaaleista olevia rakennusosia ja kalusteita.

Lattianpäällystäjä:
Tutkinnon suorittanut henkilö osaa tehdä lattianpäällystykseen liittyvät tasoitus- ja muut pohjatyöt sekä vähäisellä harjaantumisella tehtävissä olevat lattianpäällystystyöt työselostusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Hän osaa myös mattotöiden ja parkettitöiden sekä lattialaatoituksen perusteet. Lisäksi hän osaa myös työhön liittyvien listojen (muoviset jalkalistat, pesulistat, askelkulmat, käsijohdelistat tms.) ja kynnysten asennukset.

Molempien suuntautumisien opiskelija osaa tehdä työnsä siististi ja laatuvaatimusten mukaan harjaantuneen ammattihenkilön joutuisuudella sekä huolehtia työturvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta.

Tutkinnon suorittaminen alkaa lähtötasokartoituksella, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma. Valmistava koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä, ohjauksesta sekä työssäoppimisesta. Tarvittaessa on mahdollisuus myös lisäopetukseen ja – ohjaukseen. Työssäoppiminen on työpaikoilla tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua oppimista. Tutkintotilaisuus rakentuu henkilökohtaisen tutkintotilaisuuden suunnitelmasta, ammattitaidon osoittamisesta sovitussa työpaikassa sekä arvioinnista.

Maalarin perustutkinnossa on kaksi osaamisalaa(pakolliset):

 • Rakennusten korjausmaalaus
 • Uudisrakennusmaalaus

Sekä neljä valinnaista osaa, joita esimerkiksi:

 • Pientalojen ulkomaalaus
 • Rakennuspintojen ruiskumaalaus
 • Tapetointi
 • Ruiskutasoitetyöt

 Lattianpäällystäjän perustutkinnossa on yksi osaamisala(pakollinen):

 • Lattianpäällystyksen perustyöt

Lisäksi valitaan yksi tutkinnon osa seuraavista:

 • Mattotyöt
 • Parkettityöt
 • Lattialaatoitus

Sekä neljä valinnaista osaa, joita esimerkiksi:

 • Lattiapäällysteiden uusiminen
 • Märkätilojen muovimatot
 • Puulattioiden pintakäsittelyt
 • Märkätilojen laatoitus

Lisätietoja tutkinnosta www.oph.fi.

Yhteystiedot
Pekka Rantakari
puh. 044 439 3460
pekka.rantakari(at)raahenedu.fi

Juho Kostekivi
puh. 040 1357 154
juho.kostekivi(at)raahenedu.fi