Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto monimuotokoulutuksena

Tutkinnon suorittaneella ovat hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä sekä taidot luonnossa liikkumiseen. Hän pystyy toimimaan eri kulttuureista tulevien metsästysmatkailijoiden oppaana ja riistanhoitajana. Hänellä on hyvät tiedot eri metsästysmuodoista, riistaeläimistä, riistankäsittelystä sekä alalla tarvittavasta välineistöstä. Lisäksi hänellä on vahva osaaminen metsästyskoirista ja niiden koulutuksesta. Tutkinto antaa valmiudet ammattimaiseen riistanhoitoon ja eri riistaeläinten tarhaukseen.

Koulutukseen kuuluu monia metsästysmatkoja, käytännönläheisiä tehtäviä oppilaitosympäristössä ja työssäoppimista riista-alan tehtävissä. Koulutus antaa myös hyvät valmiudet alan jatko-opintoihin, esim. riistamestarin erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Tutkinnon suorittaminen kestää kaksi vuotta, mikäli opiskelijalla on ennestään jokin toinen asteen koulutus (lukio, ammatillinen perustutkinto), muutoin kolme vuotta.

Koulutuksen rakenne:

Pakolliset tutkinnon osat, 75 osp

 • Kestävällä tavalla toimiminen, 40 osp
 • Luonnossa ohjaaminen, 35 osp

Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp

 • Metsästys ja riistan käsittely, 15 osp
 • Erityiskohteiden kunnostaminen ja hoito, 15 osp
 • Luontopalveluissa toimiminen, 15 osp
 • Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, 15 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11osp
  • Äidinkieli 5+1 osp
  • Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 osp
  • Vieraat kielet, englanti 2+2 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp
  • Matematiikka 3+1 osp
  • Fysiikka ja kemia 2 osp
  • Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen  1+2 osp
 • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp
  • Yhteiskuntataidot 1 osp
  • Työelämätaidot 1+1 osp
  • Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp
  • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2+2 osp
 • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp
  • Kulttuurien tuntemus 2osp
  • Taide ja kulttuuri 1 osp
  • Etiikka 1 osp
  • Ympäristöosaaminen 3 osp

Kustannukset
Koulutuksen hinta on vain 58 €. Hinta sisältää koulutuksen ohjauksineen ja työssäoppimisen ohjauksen, tutkintotilaisuudet sekä tutkintomaksun.

Yhteystiedot
Pekka Rantakari,
puh. 044 439 3460,
pekka.rantakari(at)raahenedu.fi