Kone- ja metallialan perustutkinto, valmistustekniikan koulutusohjelma, koneenasentaja

Koneenasentaja kokoaa kone- ja metallituoteteollisuuden valmistamia suuria koneita ja laitteita käyttäen apuna asennustyökaluja, mittalaitteita ja hitsausvälineitä. Työpaikkoja on muun muassa konepajoilla ja kulkuneuvoteollisuudessa. Ammatti edellyttää koneiden ja laitteiden tuntemusta, taitoa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja osaluetteloita sekä suunnitelmallisuutta, huolellisuutta ja yhteistyötaitoja.

Koneenasentajan perustutkinnon opetussuunnitelman perustana ovat opetushalli­tuksen vahvistamat valtakunnalliset kone- ja metallialan perustutkinnon perusteet (määräys 50/011/2014). Koulutuksen opiskelijakohtaiset sisällöt määritellään opiskelijakohtaisesti henkilökoh­taistamisprosessin kautta.

Opintojen sisältö

Kaikille pakolliset tutkinnon osat

 • Asennus ja automaation perustyöt
 • Koneistuksen perustyöt
 • Levytöiden ja hitsauksen perustyöt

Tutkintonimikkeen pakollinen osa

 • Koneenasennus

Valinnaiset osiot, joista on valittava 4 osiota:

 • Manuaalikoneistus
 • CNC ‐sorvaus
 • CNC‐ jyrsintä
 • CAD/CAM‐ 2D – työstöratojen valmistus
 • Levy‐ ja teräsrakennetyöt
 • IW – hitsaus
 • Asennushitsaus
 • Hitsaus
 • Levy‐ ja hitsausalan CNC – valmistus
 • Hydrauliikka‐asennukset
 • Pneumatiikka‐asennukset

Koulutuksen toteutus:
Monimuoto-opiskeluna

Koulutuksen kesto:
Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Lisätietoja tutkinnoista:
www.oph.fi

Hakeutuminen
www.raahenedu.fi/aikuiskoulutus

Yhteystiedot

Pekka Uotila
puh. 044 439 3457
pekka.uotila(at)raahenedu.fi