Kone- ja metallialan perustutkinto, valmistustekniikan koulutusohjelma, koneistaja

Koneistaja valmistaa metallisia kappaleita ja koneen osia erilaisten työstömenetelmien avulla. Käsikäyttöisten koneiden lisäksi osia valmistetaan tietokoneohjatuilla työstökoneilla. Koneistajat työskentelevät pääasiassa konepajoilla ja metalliverstailla. Ammatissa tarvitaan työstötekniikoiden, työkoneiden ja käytettävien materiaalien tuntemusta sekä tarkkuutta, huolellisuutta ja yhteistyötaitoja.

Koneistajan perustutkinnon opetussuunnitelman perustana ovat opetushalli­tuksen vahvistamat valtakunnalliset kone- ja metallialan perustutkinnon perusteet (määräys 50/011/2014). Koulutuksen opiskelijakohtaiset sisällöt määritellään opiskelijakohtaisesti henkilökoh­taistamisprosessin kautta.

Opintojen sisältö

Kaikille pakolliset tutkinnon osat

 • Asennus ja automaation perustyöt
 • Koneistuksen perustyöt
 • Levytöiden ja hitsauksen perustyöt

Tutkintonimikkeen pakollinen osa

 • Koneistus

Valinnaiset osiot, joista on valittava 4 osiota:

 • Manuaalikoneistus
 • CNC ‐sorvaus
 • CNC‐ jyrsintä
 • CAD/CAM‐ 2D – työstöratojen valmistus
 • Levy‐ ja teräsrakennetyöt
 • IW – hitsaus
 • Asennushitsaus
 • Hitsaus
 • Levy‐ ja hitsausalan CNC – valmistus
 • Hydrauliikka‐asennukset
 • Pneumatiikka‐asennukset

Koulutuksen toteutus:
Monimuoto-opiskeluna

Koulutuksen kesto:
Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Lisätietoja tutkinnoista:
www.oph.fi

Hakeutuminen
www.raahenedu.fi/aikuiskoulutus

Yhteystiedot

Pekka Uotila
puh. 044 439 3457
pekka.uotila(at)raahenedu.fi