Vesityökortti

Vesityökortin näyttötutkintojärjestelmä on vastaava kuin elintarvikkeiden käsittelyssä vaadittava hygieniapassi. Vesityökortin suoritusvelvoite perustuu terveydensuojelulain muutokseen 285/2006, joka tuli voimaan 1.5.2006. Talousvettä toimittavassa laitoksessa ja uimahalleissa, kylpylöissä ja vastaavissa työskentelevien, veden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä suorittavien henkilöiden tulee osoittaa osaamisensa tulevaisuudessa osaamistodistuksella. Myös vesijohtoverkostoja rakentavien yritysten henkilökunnan tulisi osoittaa osaamisensa talousveden käsittelyssä.

Toiminnanharjoittajan on vastattava siitä, että kohteessa työskentelevällä henkilöllä on riittävät perustiedot:
• veden mikrobiologiasta
• vesikemiasta
• veden puhdistustekniikasta
• veden käyttötarkkailusta
• veden laatuun liittyvästä lainsäädännöstä
• henkilökohtaisesta hygieniasta

Talousvesi
Talousvesihygieenisessä osaamistestissä voi suorittaa sekä vesilaitos- että vesijohtoverkostot – testit. Yli 50 henkilön tarpeisiin tai yli kymmenen kuutiometriä talousvettä päivässä toimittavassa laitoksessa työskentelevällä, talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä, on oltava Valviran antama todistus eli vesityökortti laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamisesta. Suositeltavaa on, että myös soveltamisalaa pienempien laitosten talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevät henkilöt suorittaisivat osaamistestin. Soveltamisalaan kuuluu koko vesihuoltolaitos vedenottamoineen, vedenkäsittelylaitoksineen ja verkostoineen.

Vesityökorttikoe on käytännössä kirjallinen osaamistesti, jonka hyväksytysti läpäisseille myönnetään näyttökokeen pitäjän toimesta osaamistodistus. Osaamistodistus on voimassa 5 vuotta. Näyttökokeen pitäjät hyväksytään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) toimesta.

Ota yhteyttä
Marjut Autio
Raahen koulutuskuntayhtymä/ Ruukin maaseutuopisto
Puh. 044 439 3465
marjut.autio@raahenedu.fi