Talonrakennusalan ammattitutkinto

Ammattitutkinnon suorittanut henkilö on suuri osa yrityksen laatujärjestelmää. Osaamisen laajentuessa ja syventyessä tutkinto mahdollistaa työpaikalla myös uusia työtehtäviä!

Tutkinnon suorittaminen alkaa lähtötasokartoituksella, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma. Aiempi osaaminen otetaan huomioon eikä tuttuihin asioihin tarvitse käyttää aikaa. Valmistava koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä, ohjauksesta sekä työssäoppimisesta. Tarvittaessa annetaan myös lisäopetusta ja – ohjausta.

Työssäoppiminen on työpaikoilla tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua oppimista. Tutkintotilaisuus rakentuu henkilökohtaisen tutkintotilaisuuden suunnitelmasta, ammattitaidon osoittamisesta sovitussa työpaikassa sekä arvioinnista.

Talonrakennusalan ammattitutkinnon suorittanut talonrakentaja pystyy tekemään rakennusalan vaativia töitä itsenäisesti ja ammatin edellyttämällä nopeudella. Valinnaisten tutkinnon osien valikoima on laaja, joten useat eri ammattiryhmät hyötyvät tutkinnon suorittamisesta, esimerkiksi muurari, kirvesmies, raudoittaja ja rakennussiivooja.

Talonrakennusalan ammattitutkinto koostuu yhdestä pakollisesta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta.
Tarkempia lisätietoja tutkinnosta www.oph.fi.

Pakollinen osa, 20 ov: Talonrakentamisen perustietous.
Valinnaista tutkinnon osista valitaan HOPS:n mukaan kolme, yhteensä 20 ov: Rakennusmittaus,

  • Perustusvaiheen maanrakennustyöt,
  • Muottityöt kappaletavarasta,
  • Muottityöt järjestelmämuotein,
  • Betoniraudoitus,
  • Betonointi,
  • Pintabetonointi,
  • Betonikorjaus,
  • Betonielementtien asennus,
  • Puurunkotyöt,
  • Puuelementtien valmistus,
  • Puuelementtien asennus,
  • Puukorjaukset,
  • Puiset julkisivuverhoukset,
  • Hirsirakennustyöt, Ovi- ja ikkuna-asennus,
  • Ikkunoiden huolto ja korjaus,
  • Väliseinätyöt,
  • Sisäpuutyöt,
  • Sisäkattotyöt,
  • Harkko- ja pienelementtien muuraus,
  • Puhdasmuuraus,
  • Tulisijamuuraus,
  • Hormimuuraus,
  • Rappaus,
  • Laatoitus,
  • Märkätilojen vedeneristykset,
  • Vedeneristys,
  • Kosteus- ja lämmöneristykset,
  • Vesikattotyöt,
  • Teräsrunkotyöt,
  • Metallirakenteisten elementtien asennus,
  • Ohutteräsrakenteiden asennus,
  • Remonttityöt,
  • Telinetyöt,
  • Valmistelevat työt,
  • Työmaapalvelut,
  • Joustavat saumaukset,
  • Timanttileikkaus,
  • Ammatinohjaus,
  • Tutkinnonosa määritellyistä ammattitutkinnoista
  • Yrittäjyys

Kustannukset

Koulutuksen hinta on vain tutkintomaksu, 58 €. Hinta sisältää koulutuksen, etätyön ja työssäoppimisen ohjauksen, tutkintotilaisuudet sekä tutkintomaksun.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus anoa Koulutusrahastolta ammattitutkintostipendiä. Ammattitutkintostipendin suuruus on 390 euroa. Jos näyttötutkinto on henkilön ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 450 euroa. Stipendi myönnetään kertakorvauksena hakukriteerit täyttävälle henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/98) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Yhteystiedot

Pekka Värttö
puh. 044 439 3448
pekka.vartto(at)raahenedu.fi

Pekka Rantakari
puh.044 439 3460
pekka.rantakari(at)raahenedu.fi.