Maalarin ammattitutkinto

Ammattitutkinnon suorittanut henkilö on suuri osa yrityksen laatujärjestelmää. Osaamisen laajentuessa ja syventyessä tutkinto mahdollistaa työpaikalla myös uusia työtehtäviä!

Maalarin ammattitutkinnon suorittaminen osoittaa, että henkilöllä on kokeneen ammattihenkilön pätevyys tehdä itsenäisesti rakennusmaalauksia, tasoitetöitä tai julkisivujen maalauksia. Tämän lisäksi tutkinnon suorittaja osaa valinnaisen tutkinnon osan mukaan muun muassa ruiskumaalata tai tapetoida tai tehdä lattioiden päällystyksiä, märkätilojen laatoituksia tai julkisivupinnoituksia. Hän osaa tehdä työnsä siististi ja laatuvaatimusten mukaan harjaantuneen ammattihenkilön joutuisuudella sekä huolehtia työturvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta.

Tutkinnon suorittaminen alkaa lähtötasokartoituksella, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma. Valmistava koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä, ohjauksesta sekä työssäoppimisesta. Tarvittaessa on mahdollisuus myös lisäopetukseen ja – ohjaukseen. Työssäoppiminen on työpaikoilla tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua oppimista. Tutkintotilaisuus rakentuu henkilökohtaisen tutkintotilaisuuden suunnitelmasta, ammattitaidon osoittamisesta sovitussa työpaikassa sekä arvioinnista.

Maalarin ammattitutkinnossa on kolme osaamisalaa, joista valitaan yksi:

 1. Rakennusmaalaus
 2. Tasoitetyöt
 3. Julkisivumaalaus

Lisätietoja tutkinnosta www.oph.fi.

Maalarin ammattitutkinnon osaamisalalla Rakennusmaalaus on yksi pakollinen tutkinnon osa ja viisi valinnaista tutkinnon osaa. Koko tutkinnon suorittaminen edellyttää pakollisen tutkinnon osan ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakollinen tutkinnon osa on Rakennusmaalaus.

 • Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi, ovat:
 • Tapetointi
 • Lattioiden pinnoitus
 • Ruiskumaalaus
 • Erikoismaalaus
 • Märkätilojen laatoitus.

Maalarin ammattitutkinnon osaamisalalla Tasoitetyöt on yksi pakollinen tutkinnon osa ja kuusi valinnaista tutkinnon osaa. Koko tutkinnon suorittaminen edellyttää pakollisen tutkinnon osan ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakollinen tutkinnon osa on Tasoitetyöt.

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi, ovat:

 • Ruiskumaalaus
 • Julkisivujen pinnoitus
 • Julkisivujen rappaus
 • Märkätilojen laatoitus
 • Uudisrakennusmaalaus
 • Kosteiden tilojen tasoitetyöt

Maalarin ammattitutkinnon osaamisalalla Julkisivumaalaus on yksi pakollinen tutkinnon osa ja viisi valinnaista tutkinnon osaa. Koko tutkinnon suorittaminen edellyttää pakollisen tutkinnon osan ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

 • Pakollinen tutkinnon osa on Julkisivujen maalaus.
 • Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi, ovat:
 • Lattioiden pinnoitus
 • Ruiskumaalaus
 • Julkisivujen pinnoitus
 • Julkisivujen rappaus
 • Uudisrakennusmaalaus

Kustannukset

Koulutuksen hinta on vain 58 €. Hinta sisältää koulutuksen ohjauksineen ja työssäoppimisen ohjauksen, tutkintotilaisuudet sekä tutkintomaksun.

Yhteystiedot

Pekka Rantakari,
puh. 044 439 3460,
pekka.rantakari(at)raahenedu.fi