Laitoshuoltajan ammattitutkinto

Koulutukseen on jatkuva haku

Valmistava koulutus toteutetaan iltaopiskeluna 2x4h/viikko, lähiopetustunnit ovat maanantaisin ja tiistaisin. Etäopintoja viikoittain on 13 h.

Koulutuksen sisältö

Laitoshuoltajan ammattitutkinnon suorittaminen monipuolistaa, laajentaa ja päivittää siivoojan ammattitaitoa niin, että valmistavan koulutuksen jälkeen siivooja voi työskennellä erilaisissa toimintaympäristöissä ja yrityksissä (esimerkiksi erilaiset majoitus-, ravitsemus- ja sosiaalihuollon yksiköt) laitossiivoojana, laitoshuoltajana, kerroshoitajana sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Laitoshuoltajan ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta osasta. Pakolliset osat ovat Siivouspalvelut ja Perussiivouspalvelut. Valinnaiset osat, joita tarjoamme, ovat: Ateriapalvelut, Laitoshuoltopalvelut, Avustaminen ja huolenpito, Erityissiivouspalvelut, Laitoshuoltopalvelut, Tekstiilien huoltaminen ja Työalueeseen opastaminen.

Koulutuksen toteutus

Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan monimuotoisin menetelmin oppilaitosympäristössä ja työpaikoilla. Opiskelu henkilökohtaistetaan laatimalla jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen opiskelu- ja näyttösuunnitelma. Ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa käytännön työtehtävissä, osallistumalla työpaikoilla päivärytmin mukaisiin työtehtäviin. Näyttötutkintotilaisuudet toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Koulutuksen hinta

150 € Hinta sisältää opetuksen, oppimateriaalit ja lisäksi tutkintomaksun sekä -tilaisuudet. Mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa, opiskelijamaksuja ei palauteta.

Koulutukseen hakeminen

Pääsyvaatimuksena on että, opiskelija on kiinnostunut laitoshuoltajan työstä ja soveltuu alalle, on sitoutunut opiskelemaan. Hakijalta edellytetään mielellään alan työkokemusta ja /tai koulutusta, sekä hyvää terveydentilaa ja työkuntoa. Koulutukseen on jatkuva haku ja opiskelija voi opiskella joustavasti huomioiden elämäntilanteensa.

Tutkinnon pakolliset osat

  • Siivouspalvelut
  • Perussiivouspalvelut

Lisäksi valitaan valinnaisena osiona kaksi seuraavista:

  • Ateriapalvelut
  • Avustaminen ja huolenpito
  • Erityissiivouspalvelut
  • Laitoshuoltopalvelut
  • Tekstiilien huoltaminen
  • Työalueeseen opastaminen

Lisätietoa tutkinnosta:
www.oph.fi

Lisätiedot koulutuksesta

opettaja Elsa Luoto
puh. 044 439 4343,
elsa.luoto(at)raahenedu.fi