Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittaja toimii erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen lapsia, nuoria ja aikuisia. Pääasiallisia toimintaympäristöjä ovat koulut ja oppilaitokset sekä niiden yhteydessä toimivat aamu- ja iltapäivätoiminta tai muu vapaa-aikatoiminta. Erityisen tuen tarpeet asettavat tutkinnon suorittajan ammattitaitovaatimuksiin omat haasteensa paitsi sisällöllisesti myös toimintaympäristöjen erilaisuuden, tehtävän ja roolin sekä ikä- ja kehitystason osalta pienistä lapsista aikuisiin erityiseen tuen tarvitsijoihin. Tutkinnon suorittaja työskentelee tutkinnon perusteiden mukaisesti noudattaen lisäksi koulutuksen järjestäjän toimintaa linjaavia strategioita, ohjeita, opetussuunnitelmia ja muita määräyksiä.

Oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa työskennellessään tutkinnon suorittaja toimii tavoitteellisesti ja johdonmukaisesti opettajan ohjeiden mukaisesti ja yhdessä sovituilla tavoilla. Aamu- ja iltapäivä-toiminnan ohjauksessa tutkinnon suorittaja toimii omalla vastuualueellaan itsenäisesti oman vastuualueensa mukaisesti esimiehen tai palvelunostajan kanssasovitulla tavalla. Ammattitaitovaatimuksissa yhdistyvät aiemmin erillisinä olleiden koulunkäyntiavustajan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkintojen ammattitaitovaatimukset uudenlaiseksi ammattitaitovaatimusten ja työelämälähtöisen toiminnan kokonaisuudeksi

Tutkinnon osat

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta. Lisäksi perusteisiin on sisällytetty valinnaisena tutkinnon osana Yrittäjyys. Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnossa esiin tuleva ohjaustoiminta ei tarkoita opettajan tai opinto-ohjaajan antamaa ohjausta. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Pakolliset osat
3.1 Ammatissa toimiminen
3.2 Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
3.3 Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
3.4 Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

Valinnainen osa
3.5 Yrittäjyys

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaan.

Alkavat koulutukset ja lisätiedot

Maija Marjaniemi
puh. 044 4393282
maija.marjaniemi@raahenedu.fi