Hierojan ammattitutkinto

Hierojan ammattitutkintoon valmistava koulutus perehdyttää hierojan käytännön työhön joko itsenäisenä yrittäjänä tai yhteisön palvelukseen. Työnantajana voivat olla esim. erilaiset sosiaali- ja terveysalan, liikunnan ja hyvinvointialan yhteisöt tai yritykset. Hierojia työskentelee monenlaisissa ympäristöissä, kuten palvelutaloissa, yksityisissä tai kunnallisissa hoiva-ja hoitolaitoksissa, kylpylöissä, eri työpaikoilla tai asiakkaan kotona sekä liikuntakeskuksissa. Pääasiassa asiakkaat ovat aikuisia, mutta lapsia ja nuoria on esim. valmennusryhmien parissa toimivien hierojien asiakkaina. Työ on itsenäistä ja vaatii eettisien periaatteiden sekä vuorovaikutuksen ja kommunikaatiotaitojen hyvää ja vastuullista hallintaa.

Hierojan työssä vaadittavia ominaisuuksia ovat palvelualttius, sosiaalisuus ja erilaisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen sekä rytmitaju ja hyvä fyysinen kunto. Ammattitaitovaatimuksiin tarkemmin voit tutustua Opetushallituksen sivuilla. Tästä pääset suoraan hierojan ammattitutkinnon perusteisiin. Hierojan ammattitutkinto antaa yleisen kelpoisuuden myös ammattikorkeakouluopintoihin. Ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalojen sisäänpääsykokeisiin voi päästä hierojan ammattitutkinnon jälkeen siitä saatavien lisäpisteiden avulla.

Hakuajan sisällä ammattikorkeakoulun hakutoimistoon tulee toimittaa oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta. Tutkinnon tulee olla valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Lopullinen valinta tehdään kuitenkin valintakoemenestyksen perusteella. Hakijan ei siis tarvitse olla ylioppilas, vaan näyttötutkinto antaa hakuoikeuden ammattikorkeakouluun. Hakijoiden valintamenettely on aina ammattikorkeakoulukohtainen.

Pääsyvaatimukset

Vaadittava pohjakoulutus on peruskoulu, mutta opintoihin pääsyn edellytyksiä ovat myös hyvä fyysinen terveys, vastuullisuus ja soveltuvuus hoitotyöhön. Hierojan ammattitutkinto on SORA-lainsäädännön alainen, eli siihen liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka vaaditaan esitettäväksi lääkärintodistuksella ennen koulutuksen alkamista. Opiskelijaa voidaan myös pyytää esittämään rikostaustaote.

Koulutuksen toteutuminen

Hierojan koulutus toteutetaan näyttötutkintona. Opinnot suoritetaan monimuoto-opiskeluna soveltuen näin myös työssäkäyville. Lähijaksoja on 2-4 kertaa kuukaudessa iltasin tai viikonloppuisin sisältäen teoriaosuuden sekä käytännön harjoittelutilanteet. Mikäli ammattitaito on hankittuna jo valmiiksi esim. työelämässä, voit osallistua halutessasi vain tutkintotilaisuuksiin. Itsenäinen opiskelu sekä harjoittelu ja motivaatio korostuvat etäopiskelun toteuttamisessa olennaisesti.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opiskelun alussa henkilökohtaistamissuunnitelma, jonka mukaisesti opinnot toteutetaan.

Opintojen sisältö
Hierojan ammattitutkinnon suorittajan on toteutettava kolme pakollista tutkinnon osaa ja vähintään yksi valinnainen tutkinnon osa.

Pakolliset ammattitutkinnon osat ovat:

 1. Hierojana toimiminen
 2. Hieronta hoitotapahtumana
 3. Hieroja yrittäjänä

Valinnainen tutkinnon osa valitaan seuraavista:

 • tutkinnon osa hierojan erikoisammattitutkinnosta
 • tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (vaihtoehtoisesti kasvun tukeminen ja ohjaus, kuntoutumisen tukeminen tai hoito ja huolenpito)
 • tutkinnon osa liikunnanohjauksen perustutkinnosta
 • tutkinnon osa liikunnan ammattitutkinnosta

Opintokokonaisuudet

 • Tiedonhankinta, käsittely ja käyttö hierojan työssä
 • Potilasasiakirjojen laatiminen
 • Hierojana toimiminen sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutusalalla
 • Ihmisen anatomia ja fysiologia
 • Työyhteisössä, asiakaspalvelussa ja asiantuntijaverkostossa toimiminen
 • Hierontatilan järjestäminen erilaisiin ympäristöihin
 • Asiakkaan tutkiminen ja hieronta- ja hoitosuunnitelman laatiminen sekä hierominen
 • Pintalämpö- ja kylmähoidot
 • Asiakkaan terveyden edistäminen, tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien ennaltaehkäisy
 • EA 1
 • Oma ja työyhteisön työhyvinvointi
 • Aseptiikka
 • Oman ammattitaidon arviointi ja kehittäminen
 • Toiminnan suunnittelu sekä toimiminen terveydenhuollon yrittäjänä

Yhteystiedot

Mia Ahinko
p. 044 439 4379
mia.ahinko(at)raahenedu.fi

Maija Marjaniemi
p. 044 4393282
maija.marjaniemi@raahenedu.fi

Vuoden 2018 kevään haku

Hakuaika 12.3 -29.4.2018

Pääsykokeeseen ja haastatteluun
valituille ilmoitetaan esivalinnasta.

Pääsykoemateriaali toimitetaan esivalituille sähköpostilla.

Pääsykoe ja haastattelut 12.6.2018.
Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan 22.6.2018 mennessä. 

Koulutus alkaa syksystä 2018.

Koulutuksen hinta 600 eoroa.

 

Valitse  koulutukseksi ammattitutkinnot -> (Hierojan at)

Hakulomake koulutukseen