Maatalousala

Maatalousalan perustutkinto 180 osp

Tutkintonimike Maaseutuyrittäjä

Opinnot rakentuvat seuraavasti:
Pakolliset tutkinnon osat, 75 osp

 • Työskentely maatalousalalla, 15 osp
 • Maaseutuyrittäminen, 20 osp
 • Maan kasvukunnon- ja tuotantoympäristön hoitaminen, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp

 • Nurmirehun tuottaminen, 10 osp
 • Tuotantoeläinten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 30 osp TAI
 • Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen, 30 osp
 • Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen, 20 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

 • mm. automaation hyödyntäminen maataloudessa, 10 osp ja
  eläinlajikohtainen tuontanto, 10 osp

Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp
 • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp
 • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp