Kaksoistutkinnot

Ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto
Kahden tutkinnon, ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon, suorittaminen antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Opiskeluaikaa kahden tutkinnon suorittamiseen kuluu 3,5 – 4 vuotta. Opiskelijat osallistuvat neljän aineen ylioppilaskirjoituksiin ja suorittavat niihin vaadittavat kurssit Siikajoen lukiossa. Opinto-ohjelmaan ei sisälly koko lukion oppimäärä, joten kahden tutkinnon suorittajat eivät saa lukion päättötodistusta. Opetussuunnitelma kahden tutkinnon suorittajilla on seuraavanlainen:

Yhteiset opinnot:

  • Äidinkieli: suoritetaan vähintään kuusi kurssia Siikajoen lukiossa päiväopintoina
  • Englanti: suoritetaan vähintään kuusi kurssia Siikajoen lukiossa päiväopintoina
  • Matematiikka: suoritetaan vähintään kuusi kurssia Siikajoen lukiossa päiväopintoina
  • Ruotsi: suoritetaan vähintään viisi kurssia Siikajoen lukiossa päiväopintoina tai yksi kurssi maaseutuopistossa. Tällöin ei suoriteta yo-kirjoituksissa ruotsin kieltä, vaan ainereaali, johon vaadittavat kurssit suoritetaan lukiossa

Muut ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat suoritetaan maaseutuopiston opetussuunnitelman mukaisesti tai valitaan vastaavat kurssit
etälukion tarjonnasta. Maaseutuopiston opetussuunnitelman mukaiset muut tutkinnon osat:

  • Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto
  • Liikunta
  • Terveystieto
  • Fysiikka ja kemia
  • Taide ja kulttuuri
  • Tieto- ja viestintätekniikka

Ammatilliset opinnot: Lukiokursseilla voi hyväksilukea vähintään 10 ov valinnaisia ammatillisia opintoja ja vapaasti valittavia opintoja. Katso ammatilliset opinnot kohdista maatalousalan perustutkinto tai hevostalouden perustutkinto.