VALMA-koulutus – Raahen Ammattiopisto

VALMA-koulutus

Nuorille, jotka eivät peruskoulun jälkeen vielä tiedä mihin ammattiin haluavat opiskella.

Valma –koulutus on ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta. Valma sopii niille nuorille, jotka eivät peruskoulun jälkeen vielä tiedä mihin ammattiin haluavat opiskella. Valmaan voivat hakea myös nuoret joiden haaveet omasta tulevasta ammattialasta ovat epärealistisia tai joiden pisteet eivät riitä unelma-alalle. Valmaan kannattaa hakeutua aina, jos opiskelu toisen asteen koulutuksessa, jostain syystä keskeytyy lukuvuoden aikana. Koulutuksesta saa 6 lisäpistettä yhteishakua varten.

Hakuaika Valmaan Opintopolun kautta on yhteishaun jälkeen. Valman voi aloittaa syyslukukauden aikana. Valma-koulutuksessa etsitään tietoa ja tutustutaan käytännössä erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin ja ammattialoihin. Valmalaiset vierailevat eri koulutusaloilla ja selvittävät käytännössä mikä ala kullekin on sopivin ja mieluisin, sinne he hakevat seuraavana keväänä. Mikäli koulutusaloillamme on vapaita koulutuspaikkoja valmalainen voi siirtyä tutkintoon johtavaan koulutukseen heti kun hän on siihen valmis.

Kuka voi hakea? Henkilö, joka on suorittanut peruskoulun tai sitä vastaavan koulutuksen Suomessa tai muualla maailmassa, tai jolla on muuten edellytykset suoriutua opinnoista. Valmaan ovat tervetulleita myös maahanmuuttajat joilla ei ole ammattia. Kielitasovaatimus on sama kuin perustutkinnoissa. Olemme tuloksellisesti ohjanneet maahanmuuttajat, joilla jo on jonkin alan ammattiosaamista, suoraan heille sopiviin perustutkintoihin. Opiskelijat viihtyvät Valmassa. Kaikki tukevat toisiaan ja ryhmässä on hyvä meininki!

erityisopettaja/opinto-ohjaaja
Eija Sassi
VALMA-koulutus
Koulutuskeskus Brahe
Raahen ammattiopisto
Tervahovinkatu 2
92100 RAAHE
eija.sassi@raahenedu.fi
044 5885597