Kaksoistutkinto – Raahen Ammattiopisto

Kaksoistutkinnossa suoritat yhtä aikaa ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon.

Kaksoistutkinto

Esittely

Kaksoistutkinnossa suoritat yhtä aikaa ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Ammattiopiston opiskelijat suorittavat äidinkielen, matematiikan ja englannin lukio-opinnot Raahen lukiolla. Neljännen kirjoitettavan aineen opiskelijat opiskelevat etälukiossa. Lukio-opetus Raahen lukiolla on keskitetty pääasiassa aamu- ja iltapäivään (klo 8–10 ja klo 14–16).

Lukujärjestys on laadittu siten, että kaksoistutkinto voidaan suorittaa kolmessa vuodessa eli samassa ajassa ja yhtä aikaa kuin ammatillinen tutkintokin. Lukion ja ammatillisten aineiden tuntien päällekkäisyyttä ei voi kokonaan välttää, mikä vaatii opiskelijalta omatoimisuutta ja oma-aloitteisuutta sekä kykyä ja motivaatiota opiskella asioita myös itsenäisesti.

Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat opiskelevat omana ryhmänään lukiokursseja seuraavissa oppiaineissa: äidinkieli, englanti ja lyhyt matematiikka. Kaksoistutkinto-opiskelijalla on kaksi lukiokurssia jokaisessa jaksossa, kurssissa 3 oppituntia/vko. Yksi oppitunti on 75 minuuttia. Lukiokursseja suoritetaan yhteensä 24 kurssin verran. Suoritetut opinnot hyväksiluetaan ammatillisten opintojen yhteisiin aineisiin.

Sähköisen ylioppilastutkinnon vuoksi opiskelijat tarvitsevat kannettavan tietokoneen. Tarkempia tietoja laitteistovaatimuksista löytyy esimerkiksi tästä YTL: ohjeistuksesta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Digabi/ytl_paatelaiteohje_2017_fi.pdf.

Ryhmänohjaajana toimii Sanna Jylhä.

sanna.jylha(at)raahenedu.fi

Hakeminen

Voit ilmoittautua kaksoistutkinto-opiskelijaksi jo hakuvaiheessa mutta viimeistään ensimmäisen jakson aikana kaksoistutkintolaisten ryhmänohjaaja Sanna Jylhälle. Kaksoistutkinnon suorittamisesta tiedotetaan lyhyesti jo ensimmäisinä koulupäivinä kaikille aloittaville opiskelijoille ja myöhemmin elokuun aikana ryhmäkohtaisesti tarkemmin. Varsinainen kaksoistutkintoinfo Raahen lukiolla pidetään syyskuun alkupuolella: asiasta tiedotetaan kaikkia opiskelijoita Wilma-tiedotteella ja -viestillä.

Jos olet jo suorittanut osan lukio-opinnoista, voit aloittaa niiden suorittamisen kaksoistutkintolaisena myös myöhemmässä vaiheessa opintoja. Myös tässä tilanteessa on hyvä olla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteyksissä kaksoistutkintolaisten ryhmänohjaajaan, jotta voidaan suunnitella tarkemmin, milloin lukio-opinnot osaltasi tarkalleen ottaen alkavat.