Erityisopetus – Raahen Ammattiopisto

Erityisopetus

Erityisopetuksen järjestämisellä ja suunnittelulla pyritään yksilöllisiin opiskeluratkaisuihin

Erityisopetuksen järjestämisellä ja suunnittelulla pyritään yksilöllisiin opiskeluratkaisuihin ja näin parantamaan opiskelumotivaatiota sekä ehkäisemään opintojen keskeyttämistä ja syrjäytymistä. Erityisopetuksen tavoitteena on turvata opiskelijalle opinnoissa hänen oppimisedellytystensä mukaiset tukitoimet sekä riittävä ohjaus.

Raahen ammattiopiston erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat pääosin tavallisissa ryhmissä. Näin kaikilla opiskelijoilla on tasavertainen mahdollisuus hakea opiskelemaan haluamalleen alalle. Pienryhmäopetusta, samanaikaisopetusta ja muita tarvittavia tukitoimia järjestestetään erityisopiskelijoille laadittavien henkilökohtaisten opetuksen järjestämistä koskevien suunnitelmien (HOJKS) mukaisesti.

Lisätietoja:
Ari Hannus, erityisopettaja
email: ari.hannus@raahenedu.fi
puh: 040 135 7109