Ulkomaille – Raahen Ammattiopisto

Ulkomaille lukuvuonna 2016-2017

Yleistä lukuvuoden 2016-2017 ulkomaan jaksoista:

Opiskelija
Voit suorittaa osan työssäoppimisestasi ulkomailla. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa. Mikäli ulkomaan jakso kiinnostaa, ota yhteyttä ryhmänohjaajasi tai kv-toimistoon. (Toimisto sijaitsee opetusravintola Meritähden vieressä. Valintaan vaikuttavat opintomenestys, poissaolot, oman elämän hallintataidot ja riittävä kielitaito. Vaihto tapahtuu yleensä 3. opintovuoden aikana.

Henkilökunta
Tavoitteena on henkilöstön kansainvälisen osaamisen ja kielitaidon kehittämisen kautta parantaa opetuksen ja oppimisen laatua. Henkilökunta voi lähteä kansainvälisille työelämäjaksoille erilaisissa projekteissa tai osallistua projektitoimintaan. Ohjaajan tehtävät

Hakuaika
Täytä hakemuskaavake 2.9.2016 mennessä. Mikäli työssäoppimisjaksosi on jo ensi syksynä, täytä hakemus 31.3.2016 mennessä. Kaavake palautetaan opiskelijoiden osalta ensin ryhmänohjaajalle lausuntoa varten, henkilökunnan lomake suoraan kv-toimistoon.

Yhteystiedot
Kv-koordinaattori Ari Hannus, +358(0)40 1357109, Hankesihteeri Niina Kuusirati +358(0)40 8403717

Hakulomake kansainväliseen opettajavaihtoon

Kielitaidon itsearviointi-lomake

Hakulomake kansainväliseen työharjoitteluun

Valintaprosessin tiedot

 

Linkki WoSCos wikiin : http://woscos2.wikispaces.com