Hankkeet – Raahen Ammattiopisto

VET Mobility Charter

VET Mobility Charter (1.1.2016 – 31.12.2020)

Raahen koulutuskuntayhtymän kansainväliselle toiminnalle on myönnetty akkeritointi

Ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjoja (VET Mobility Charter) myönnettiin Erasmus+ -ohjelmassa ensimmäistä kertaa. Akkreditoinnin tarkoituksena on kannustaa oppilaitoksia kansainvälistymisen strategiseen suunnitteluun, ja sen tavoitteena on pitkäjänteinen ja laadukas opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden suunnittelu ja toteutus. Akkreditointi herätti suurta kiinnostusta, ja hakemuksia jätettiin vuonna 2015 oli yhteensä 26 kappaletta. Hakijoista suurin osa oli ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Hakemusten taso oli korkea, sillä hakijoilta edellytettiin pitkäaikaista näyttöä liikkuvuustoimintojen laadukkaasta toteutuksesta sekä voimassaolevaa kansainvälisyysstrategiaa. Akkreditointeja myönnettiin yhteensä 17 kappaletta. Yksi tunnustuksen saaneista oli Raahen koulutuskuntayhtymä. Akkreditoinnin taustalla on useamman vuoden liikkuvuustoimintojen ja kansainvälisen toiminnan organisoinnin kehitystyö. Akkreditointi helpottaa toiminnan rahoituksen saantia ja varmistaa kansainvälisen toiminnan jatkuvuuden.

Hankkeet vuosille 2014 – 2017

European Pathway

European Pathway

 • Raahen ammattiopiston koordinoima Erasmus+ -opiskelijaliikkuvuushanke
 • kesto 2 vuotta (21.10.2015 – 20.10.2017)
 •  kotimaiset partnerit: Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Luovi, Vaasan ammattiopisto, Kainuun ammattiopisto, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Yla-Savon koulutuskuntayhtymä,
 • rahoitus 168 209,00€
 • vaihdot yleensä 4 vko; 15-20 opiskelijaa/vuosi
 • kohdemaat: Saksa, Espanja, Malta, Unkari, Ranska, Viro ja Englanti, yht. 11partneria

European Pathway – hankkeessa on mukana olevien seitsemän koulutuksen järjestäjän aikaisempien yhteisten hankkeiden tuotoksia ovat ammatillisille opiskelijoille suunnatut kyseisten maiden kieli-, kulttuuri- ja lähtövalmennuskurssit sekä ulkomaan työssäoppimisen aikana hankitun arkioppimisen tunnistamisen ja tunnustamisen malli, jota on levitetty monissa kansallisissa ja kansainvälisissä ammatillisen koulutuksen yhteistyötilaisuuksissa. Päätavoitteena on verkoston kaikkien oppilaitosten opiskelijoiden ja henkilöstön laadukkaasti toteutetun liikkuvuuden edistäminen. Laaditun valmennusmateriaalin avulla varmistetaan, että vaihtojaksot tukevat opiskelijoiden ja henkilöstön tavoitteita ja opintopolkuja.

Käytännössä European Pathway -liikkuvuushanke tarjoaa opiskelijoille Eurooppalainen opintopolku-mallilla toteutettuja ulkomaan työssäoppimisjaksoja, testaa jo laadittuja materiaaleja, hioo edelleen jo laaditun mallin käytänteitä uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaiseksi ja tukee opiskelijoiden erilaista oppimista ulkomaan jaksolla. Hanke mahdollistaa asiantuntijoiden ulkomaan jaksojen myötä opetushenkilöstölle yhä konkreettisempaa osaamista opiskelijoiden oppimistulosten kirjaamisesta ulkomaan jakson oppimissopimuksiin (Learning Agreement) opetussuunnitelmien soveltuvista tutkinnon osista sekä ECVETin periaatteiden toteuttamisesta kansainvälisessä vaihdossa. Hankkeessa korostuu se, että myös arkioppimisen kautta opittuja kulttuurisia, kielellisiä ja elinikäisen oppimisen avaintaitoja voidaan tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan opintoihin Eurooppalainen opintopolku verkostossa luodun mallin mukaisesti.

Hankkeen tavoitteena on myös tukea erityistä tukea tarvitsevien työssäoppimista. Työssäoppiminen ulkomailla tukee erityisopiskelijan ammatillista kasvua sekä vahvistaa arkielämän taitoja. Opiskelijaa rohkaistaan toimimaan myös vieraassa oppimisympäristössä. Erityistä tukea tarvitsevien vaihdot toteutetaan pääsääntöisesti ryhmissä ja mukana on aina tukihenkilö. Liikkuvuusjakso on usein heille ainutkertainen mahdollisuus päästä tutustumaan uuteen maahan ja kulttuuriin. Jakso on usein myös opiskelijan ensimmäinen ulkomaanmatka.

Hankkeessa haetaan liikkuvuuksia opiskelijoiden työssäopimisjaksoille yhteensä 86. Liikkuvuudet jaetaan tasapuolisesti verkoston oppilaitoksille. Hankkeessa haetaan myös lyhyempiä liikkuvuusjaksoja erityisopiskelijoille.  Opetushenkilöstölle haetaan job-shadowing/staff training -jaksoja partnerimaiden järjestämiin kohteisiin yhteensä 18. Tavoitteena on opettajien kansainvälisen osaamisen kehittäminen ja kansainvälisyyden toteutuminen myös kotikansainvälistymisessä ulkomaankokemusten myötä ulkomaan jakson jälkeen. Tukihenkilöiden apurahaa haetaan erityisopiskelijoiden ohjaamisen ja työssäoppimisen käytännön järjestelyihin opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea (5 tukihenkilöä). Tukihenkilöiden liikkuvuusjaksot liitetään opiskelijoiden liikkuvuusjaksoihin saman pituisina.

Kansainvälinen toiminta on kirjattu jokaisen verkoston oppilaitoksen kansainvälisyysstrategiaan ja -suunnitelmiin tavoitteelliseksi toiminnaksi toteuttamaan Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 2011-2016 KESU:n linjauksia.

KA2-hankkeet

CARMA-projekti
Hankkeen koordinaattori on Raabe Klett ltd, Unkarista Budapestistä. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä opiskelijoiden opintojen keskeyttämisiä. Ammatillisille opettajille luodaan ohjeistus opiskelijoiden uraohjaukseen. Projektin esittely englanniksi.

Eurooppalainen opintopolku Ruotsiin ja Norjaan: ” Nästan som hemma men ändå utomlands”

 • Vaasan ammattiopiston koordinoima OPH:n rahoittama hanke
 • Eurooppalainen opintopolku on Opetushallituksen rahoittama kansainvälistymishanke. Aikaisemmissa vaiheissa on tuotettu osittain pelillistä kieli- ja kulttuurivalmennusmateriaalia espanjan-, ranskan-, saksan- ja englanninkielisiin maihin sekä Viroon. Toimintakaudella 2015–2016 luodaan työkulttuuriin ja työnhakuun keskittyvä valmennuspaketti Ruotsiin ja Norjaan. Materiaaleja käytetään kansainväliseen vaihtoon lähteville opiskelijoille ja opettajille sekä kotikansainvälistymisen tukena. Vaihdon aikana arkioppimisen kautta hankittu osaaminen kuvataan ECVET-periaatteiden mukaisesti. Lähettävä oppilaitos tunnustaa vaihtojakson aikana hankitun osaamisen ja hyväksyy sen osaksi opiskelijan opintoja.Ammatillisen osaamisen lisäksi opintosuoritukseen kuuluu kieli- ja kulttuuriosaaminen. Kansainvälisyyspolusta jaetaan tietoa myös opinto-ohjaajille ja työpaikkaohjaajille.Tavoitteet:
 • Hanke tukee opiskelijoita antamalla heille paremmat ja monipuolisemmat mahdollisuudet opintojen suunnitteluun. Tämä tehdään luomalla malleja uudistuneiden opetussuunnitelmien hyödyntämiseksi hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Päämääränä on tehdä kansainvälisyydestä luonteva osa opintopolkua. Verkoston tavoitteena on helpottaa kansainvälisyysopintojen läpinäkyvyyttä, edistää opintosuoritusten siirtojärjestelmän käyttöönottoa ja lisätä työvoiman liikkuvuutta. Vaihtojaksojen tavoitteina ovat myös vastavuoroisuuden lisääminen hankkeen kumppanuusverkostossa ja alueellisen yhteistyön kehittäminen yritysten kanssa. Opintopolkumallia voivat hyödyntää myös muilla alueilla toimivat verkostot.

Tavoitteena on lisäksi edesauttaa opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ulkomaille ja etenkin muihin Pohjoismaihin parantamalla kielitaidon lisäksi heidän työnhakuosaamistaan.

Kumppanit
Hankkeessa toimii seitsemän oppilaitosta Suomesta

 • Ammattiopisto Luovi, Päivi Palviainen
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Mika Heino
 • Kainuun ammattiopisto, Risto Virkkunen
 • Raahen ammattiopisto, Ari Hannus
 • Savonlinnan ammattiopisto, Anne-Mari Behm
 • Vaasan ammattiopisto, Katarina Sandbacka
 • Ylä-Savon ammattiopisto, Raija Perälä

CARMA-Career Management Skills at VET school level

European Pathway

European project to reduce early school leaving

Comprehensive Manual for VET teachers to improve students’ career management skills

A new international project kicks off this month with the aim of reducing the share of early school leavers. Participants are project leader Raabe Klett Educational Consulting and Publisher (Budapest, HU) and its four partners: Budapest University of Technology, Manfred Weiss VET School (Budapest, HU), Raahe VET Institute (FI) and Selfinvest, a Bulgarian training company and guidance centre for students.

The 5-member group undertook to compose a comprehensive Career Management Manual for VET teachers.

On the basis of the Manual, 10 teachers from two partner schools take part in a 5-day training in Sofia, BG. After this, trained teachers conduct career guidance pilot sessions in their respective institutes for altogether 100 students. The experiences of the pilot sessions – e. g. the practical use of Manual – will be presented and discussed on two multiplier events, on a workshop in Sofia, BG and on an international conference in Budapest, HU.

Besides, participants provide recommendations for policy makers in the member states and on European level on the basis of experiences collected during the 18 month of the project.

Early school leaving can be explained by a number of reasons. Uncovering and understanding these is a must to take the right measures in order to alleviate the problem. One of the main targets of the European Union is to reduce the average share of early school leavers under 10 percent by 2020.

Currently, VET focuses predominantly on developing competences for a specific profession and is not offering enough guidance for learners to yield the so called horizontal skills that increase adaptability to different occupational settings. Guidance services at VET schools are seen as the bridge between current education offer and business demand, stimulating students to reflect on the transversal competences for successful career development, setting long-term goals and undertaking structured and well thought actions in reaching these goals.In Hungary, over a quarter of vocational secondary students and over a third of vocational training students indicate that they would choose a different occupation, if they could start again. It is therefore important for career guidance and placement services to be available towards the end of courses, to help students to review their career plans and to find jobs that meet their interests and goals. Such services need also to be available earlier in courses for any students that are thinking of, or at risk of, dropping out.CARMA project has been funded with the support of the European Union, under its programme for education, training, youth and sport Erasmus+ action Strategic Partnerships in Vocational Education and Training. For more information please visit carma.hu website.