Opiskelijalle - Koulutuskeskus Brahe

Opintojen rakenne

Kaikki perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä:

  • Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
  • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
  • Vapaasti valittavat 10 osp

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löytyvät Valtakunnalliset e-perusteet >

Jos sinulla on kysymyksiä opiskelemastasi tutkinnosta tai opintojesi etenemisestä ryhmänohjaaja, opettajat ja opinto-ohjaaja ovat apunasi.

Opiskelijapalveluiden yhteystiedot

sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@raahenedu.fi

Opintotoimisto
Opintotoimistoista saat apua ja neuvoja opiskeluusi liittyvissä asioissa kuten esimerkiksi koulumatka-, opintotuki- ja opiskelijakorttiasioissa. Opintotoimistosta saat myös erilaiset opiskeluun liittyvät todistukset ja opintosuoritusotteen.

Raahen ammattiopisto: Niina Hiitola puh. 044 439 4333
Lybeckerin opisto: Suvi Happo puh. 0400 653 602
Ruukin maaseutuopisto: Tiina Ovaska puh. 040 841 4 172


Opinto-ohjaaja
Opinto-ohjaajan kanssa opiskelija voit keskustella kaikista opintojen etenemiseen liittyvistä asioista. Mikäli sinulla on aiempia opintoja tai muuta osaamista, voit arvioida opinto-ohjaajan kanssa niiden soveltuvuutta opiskeltavaan tutkintoon. Opinto-ohjaajan kanssa voit keskustella erilaisista polkuvaihtoehdoista ja muista valinnoista sekä niiden merkityksestä tulevaisuuden tavoitteisiin. Opinto-ohjaajat auttavat sinua myös, mikäli harkitset alanvaihtoa. Valmistumisen häämöttäessä saat ohjausta ja neuvontaa jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Raahen ammattiopisto: Vuollet puh.0401 425 063
Lybeckerin opisto: Milka Grekula puh. 040 808 6902
Ruukin maaseutuopisto: Juho Karhu puh. 040 508 2768


Opiskeluterveydenhuolto
Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja tukee opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä auttaa opintojen sujumisessa ja valmistumisessa tulevaan ammattiin. Terveydenhoitajalta saat tukea arjenhallintaan sekä terveellisiin elämäntapoihin. Opiskeluterveydenhuolto on päätoimisille opiskelijoille maksutonta.

Raahen ammattiopisto: Tuija Kaisto puh.040 135 7129
Lybeckerin opisto: Tiina Sallinen puh. 0444394619
Ruukin maaseutuopisto:  Marja Bräysy puh. 0401357715


Kuraattori
Kuraattori on oppilaitoksen sosiaalityöntekijä jonka kanssa voit selvittää opiskeluajan asumiseen ja rahankäyttöön liittyviä asioita sekä saada apua muihin elämän tilanteiden muutoksiin ja kriisitilanteisiin. Luottamukselliset keskustelut voivat liittyä opiskeluvaikeuksiin, motivaatioon, kiusaamiseen, perhetilanteeseen, kaverisuhteisiin, seurusteluun, itsetuntoon ja mielialaan tai päihteiden käyttöön ja muihin riippuvuuksiin.

Raahen ammattiopisto ja Lybeckerin opisto: Susan Nokia puh. 040 135 6991
Ruukin maaseutuopisto: Jonna Achren puh. 040 315 6331


Kasvatusohjaaja
Kasvatusohjaaja on tukenasi opintojen etenemisen seuraamisessa sekä tarjoaa lyhytaikaista keskustelutukea vaikeissa elämäntilanteissa. Keskustelutukea saat esimerkiksi koulumotivaatioon, jaksamiseen, mielenterveyteen, päihteisiin tai kriiseihin liittyen.

Raahen ammattiopisto: Päivi Antinoja puh. 040 719 0382
Lybeckerin opisto: Riikka Pyykkö puh. 040 538 2275


Opinpaja
Koulutuskeskus Brahen yksiköissä toimivat Opinpajat, joissa opiskelijoiden on mahdollista käydä ohjatusti tekemässä opintoihin liittyviä tehtäviä. Opinpajoissa ohjaajina toimivat yksiköiden kasvatusohjaajat sekä tarvittaessa erityisopettajat.


Opiskelijahyvinvointi sekä opiskelijatoiminta
Jokaisessa koulutuskeskus Brahen yksikössä toimii opiskelijoiden edustajista valittu opiskelijakunnan hallitus. Opiskelijakunnan tärkeimpänä tehtävänä on toimia opiskelijoiden äänenä sekä edunvalvojana. Jokaisessa yksikössä toimii myös opiskelijatuutoreita. Tuutoreiden tärkeimpänä tehtävänä on toteuttaa yhdessä henkilöstön kanssa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa esim. järjestämällä opiskeluhuollon teemakuukausien mukaisia tapahtumia ja tempauksia sekä toimimalla vertaistukena muille opiskelijoille. Tuutorit osallistuvat myös oppilaitosten markkinointiin. Opiskelijakunta ja – tuutortoiminnasta vastaavat yksiköiden kasvatusohjaajat.


Opiskelija-asuntola
Koulutuskeskus Brahen yksiköistä Ruukin maaseutuopistolla on opiskelija-asuntola.
Asuntolaohjaaja Juho Karhu

Lukujärjestykset sekä työ- ja lomapäivät

Lukujärjestykset sekä työ- ja lomapäivät
Lukujärjestyksesi löydät Wilmasta

Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja lomapäivät
Syyslukukausi 10.8.-21.12.2017
(Raahen ammattiopisto ensimmäisen vuoden opiskelijat 14.8., toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat 15.8., Valma 28.8. Lybeckerin opisto ensimmäisen vuoden opiskelijat 28.8., toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat 22.8.)

Kevätlukukausi 2.1.-1.6.2018
Syysloma 23.-27.10.2017
6.12.2017 itsenäisyyspäivä, vapaa

Joululoma 22.12.2017-1.1.2018
Talviloma 5.-9.3.2018
Pääsiäinen 30.3.-2.4.2018

30.4. vapaa
1.5. vappu, vapaa
10.-11.5. vapaa

Opiskelun arki sekä opiskelun tuki

Ammatilliseen tutkintoon opiskelu on paitsi perinteistä luokkamuotoista lähiopetusta myös itsenäistä tai ohjattua etäopiskelua, työssäoppimista tai monimuoto-opiskelua, joka on usean eri opiskelumuodon yhdistelmä.

Jokaisen opiskelijan opintopolku suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden aiemmin hankittu osaaminen sekä mahdolliset erityisen tuen tarpeet. Ryhmänohjaajan tehtävänä on perehdyttää sinut opintoihin ja oppilaitoksen toimintaan. Hän laatii kanssasi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) sekä seuraa, ohjaa ja tukee opintojesi edistymistä ja opiskelusi säännöllisyyttä.

Opinto-ohjaaja on käytettävissäsi opintojen henkilökohtaistamisen ja suunnittelun tueksi sekä suunnitelmissasi työelämää tai jatko-opintoja varten. Koulutuskeskus Brahessa oppimistasi tuetaan myös mm. tukiopetuksen, erityisopetuksen sekä Opinpajatoiminnan avulla.

Opiskeluhyvinvointia opistoissa ovat tukemassa kuraattorit, terveydenhoitajat ja kasvatusohjaajat. Heidän kanssaan voit puhua luottamuksella mistä vain.