Työssäoppiminen

Työssäoppiminen on ammatilliseen koulutukseen kiinteästi kuuluva opintojen osa ja koulutuksen järjestämismuoto, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla. Työssäoppiminen on ohjattua ja arvioitua opiskelua, jonka laajuus on vähintään 40 osaamispistettä. Työssäoppimisjaksot suoritetaan yleensä toisena ja kolmantena opiskeluvuonna.

Työssäoppimisen tavoitteena on edistää opiskelijan työllistymistä, helpottaa työmarkkinoille siirtymistä sekä syventää ammatillista osaamista ja ammattimaista asennoitumista työhön. Työssäoppimisjakso tutustuttaa työelämän pelisääntöihin ja toimintatapoihin sekä opettaa noudattamaan työturvallisuusmääräyksiä työpaikoilla.

Työssäoppimisjaksoa varten laaditaan työpaikan kanssa työssäoppimissopimus. Työssäoppimisen arviointiin osallistuu työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja sekä opiskelija itse.

Työssäoppija pitää työssäoppimisblogia. Blogi löytyy osoitteesta http://lybecker.ning.com/

Opiskelija voi hakeutua työssäoppimisjaksolle myös ulkomaille. Jos työssäoppimisjakso kestää 8 viikkoa hän saa korotettua opintotukea. Ulkomaisille vaihtojaksoille on saatavilla apurahoja. Lisätietoja saat kansainvälisyysvastaavilta Pekka Korhoselta ja Tuija Nurkkalalta.