Näytöt

Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä käytännön työtehtäviä. Näytöt suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työelämän edustajien kanssa. Näytöt järjestetään mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä. Näyttöympäristönä voi olla joko työpaikka tai oppilaitos. Näyttöjen suorittamisesta annetaan opiskelijalle erillinen todistus.

Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan arvosanoin. Näyttöjen arviointiin osallistuvat opettaja ja opiskelija yhdessä, ja työpaikalla annettavissa näytöissä mukana arvioinnissa on myös työelämän edustaja. Opettaja on kuitenkin viime kädessä vastuussa arvioinnista. Näytöt arvioidaan arvosanoilla 3 (kiitettävä), 2 (hyvä), 1 (tyydyttävä) tai 0 (hylätty).