Viestintä Pro -hanke

 

Viestintä Pro -hankkeessa kehitetään yhteistyössä Lybeckerin opiston ja yritysten kanssa malleja, joilla parannetaan koulutuksen työelämävastaavutta työssäoppimista kehittämällä.

Uudet työpaikat syntyvät nykyään pääosiin mikro- ja pieniin yrityksiin. Toisaalta nämä yritykset tarvitsevat kasvaakseen osaavaa työvoimaa, toisaalta niiden resurssit ottaa ja ohjata työssäoppijoita ovat rajalliset. Tässä pilottihankkeessa etsitään keinoja madaltaa pienten yritysten kynnystä ottaa työssäoppijoita kytkemällä työssäoppimisjaksoihin opettajan työelämäjaksoja. Siten yrityksillä on käytettävissään sekä opettajan että opiskelijan osaaminen.

Menettelyllä mahdollistetaan opettajan syvällisempi perehtyminen kunkin yrityksen toimialan lainalaisuuksiin ja kunkin yrityksen yrityskohtaiseen toimintakulttuuriin ja yrityksen tarpeisiin. Yrityksen tarpeisiin perehtynyt opettaja voi valmentaa opiskelijaa ennen työssäoppimista, olla mukana perehdytysjaksossa yrityksessä ja tukea muutenkin aktiivisesti opiskelijan työssäoppimista yrityksessä.

Työssäoppimisjakson lopussa tehdyn osaamisarvioinnin avulla opiskelijan henkilökohtaista opintopolkua voidaan muokata räätälöidysti vastaamaan työelämän tarpeita ja siten madaltamaan työllistymiskynnystä.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hankeen toimintaaika on 1.3.2015 – 28.2.2017.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Tomi Tuikkala, 050 5766 607.

esr-hankelogot