Lybeckerin opisto

Lybeckerin opisto on alallaan maamme vanhin suomenkielinen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos. Opetusta on järjestetty meillä jo vuodesta 1844 alkaen. Opisto kuuluu Koulutuskeskus Braheen. Opistomme sijaitsee Raahessa, 22 500 asukkaan merellisessä ja opiskelijamyönteisessä kulttuurikaupungissa.

Kulttuurialan oppilaitoksessamme voi suorittaa neljä eri perustutkintoa:

Media-alan perustutkinto, jossa ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen voi valita joko mediatuotannon tai animaatio- ja pelituotannon suuntautumisvaihtoehdon.

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, jossa suuntautumisvaihtoehtomme ovat graafinen suunnittelu tai kuva- ja mediataide.

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, jossa voi opiskella ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelmassa sisustus- ja kalustesuunnittelua. Syksyyn 2016 asti meille on voinut hakea myös tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelmaan, josta valmistuu tekstiilialan ammattilaisia.

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, jossa tutkintonimike on sisustaja ja jossa opiskellaan sisärakentamista ja verhoilua.

Vaikka koulutusohjelmat ovat erilaisia, korostuu niissä kaikissa luovuus ja kädentaidot. Opinnoissa painotetaan myös yrittäjyyttä ja työelämätaitoja. Kaikkiin koulutusohjelmiimme kuuluu työssäoppimisjaksoja, jolloin osaamista kartutetaan alan työpaikoissa.

Opiskeluaikana on mahdollista opiskella tai suorittaa työssäoppimisjaksoja myös ulkomailla. Lisäksi meillä voi suorittaa ammatillisen tutkinnon ohessa lukio-opintoja ja valmistua ylioppilaaksi. Kaikilla perustutkinnon suorittaneilla on yleinen jatko-opintokelpoisuus eli Lybeckerin opistosta valmistuneet voivat hakeutua jatko-opintoihin haluamalleen alalle ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin.