Sisustus- ja kalustesuunnittelu

Opinnoissa perehdytään harjoitus- ja asiakastöiden avulla sisustussuunnitelmien laatimiseen ammattialan tietokoneohjelmia hyödyntäen, kodin ja julkisten tilojen kalusteisiin sekä niiden eroihin, sisustusmateriaalien tuntemukseen sekä pintakäsittelymenetelmiin. Opintoihin sisältyy vähintään 40 osaamispistettä työssäoppimista alan työtehtävissä.

Tutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, eli valmistumisen jälkeen voit hakeutua jatko-opintoihin haluamallesi alalle ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Tutkinto: käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani

Työpaikat

Alalle valmistuneena voit työskennellä asuntojen, liiketiloihin ja pieniin myymälöihin liittyvien sisustustehtävien parissa sekä sisustusliikkeissä erilaisissa myynti- ja neuvontatehtävissä.

Hakeminen

Voit hakea opiskelemaan vuosittain yhteishaussa helmi-maaliskuussa. Hakeminen tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi.

Koulutukseen voi hakea myös yhteishaun ulkopuolelta jatkuvassa haussa. Jatkuva haku on tarkoitettu ensisijaisesti aikaisemman lukio- tai ammatillisen tutkinnon suorittaneille. Jos sinulla on aikaisempi lukio- tai ammatillinen tutkinto, voit valmistua meiltä jopa kahdessa vuodessa.

Syksyisin myös peruskoulusta tulevat voivat hakea mahdollisia vapaaksi jääneitä tai vapautuneita opiskelupaikkoja jatkuvan haun lomakkeella.

Hakulinkki, jatkuva haku ->