Sisärakentaminen

Opinnoissa harjaannutaan sisärakennustöiden toteuttamiseen ja työskentelytekniikoihin. Opintoihin sisältyy maalaus- ja päällystystöitä, kalusterakentamista ja -asentamista, materiaalien tuntemusta ja kalusteverhoilua. Opinnot painottuvat asiakastöihin. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota myös yritystoimintaan ja kustannuslaskentaan sekä töiden suunnitteluun. Opintoihin sisältyy vähintään 40 osaamispistettä työssäoppimista alan työtehtävissä.

Tutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, eli valmistumisen jälkeen voit hakeutua jatko-opintoihin haluamallesi alalle ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Tutkinto: taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani

Työpaikat

Opinnot antavat valmiudet toimia rakennus-, remontti- ja sisustustyöyrityksissä sisärakentamisen parissa.

Hakeminen

Voit hakea opiskelemaan vuosittain yhteishaussa helmi-maaliskuussa. Hakeminen tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi.

Koulutukseen voi hakea myös yhteishaun ulkopuolelta jatkuvassa haussa. Jatkuva haku on tarkoitettu ensisijaisesti aikaisemman lukio- tai ammatillisen tutkinnon suorittaneille. Jos sinulla on aikaisempi lukio- tai ammatillinen tutkinto, voit valmistua meiltä jopa kahdessa vuodessa.

Syksyisin myös peruskoulusta tulevat voivat hakea mahdollisia vapaaksi jääneitä tai vapautuneita opiskelupaikkoja jatkuvan haun lomakkeella.

Hakulinkki, jatkuva haku ->