Kuva- ja mediataide

Opinnoissa perehdytään kuvan tekemiseen taidegrafiikan ja maalauksen menetelmillä. Lisäksi opiskellaan piirtämistä ja kuvanveistoa. Opintojen aikana perehdytään taidenäyttelytoimintaan sekä opitaan hyödyntämään kuvallisia taitoja esimerkiksi kerhotoiminnan ohjaustehtävissä. Opintoihin sisältyy vähintään 40 osaamispistettä työssäoppimista alan työtehtävissä.

Tutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, eli valmistumisen jälkeen voit hakeutua jatko-opintoihin haluamallesi alalle ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Tutkinto: media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun toteuttaja

Työpaikat

Koulutus antaa valmiudet toimia kuvataiteilijan taitoja vaativissa tehtävissä sekä erilaisissa ohjaus- ja neuvontatehtävissä.

Hakeminen

Voit hakea opiskelemaan vuosittain yhteishaussa helmi-maaliskuussa. Hakeminen tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi.

Koulutukseen voi hakea myös yhteishaun ulkopuolelta jatkuvassa haussa. Jatkuva haku on tarkoitettu ensisijaisesti aikaisemman lukio- tai ammatillisen tutkinnon suorittaneille. Jos sinulla on aikaisempi lukio- tai ammatillinen tutkinto, voit valmistua meiltä jopa kahdessa vuodessa.

Syksyisin myös peruskoulusta tulevat voivat hakea mahdollisia vapaaksi jääneitä tai vapautuneita opiskelupaikkoja jatkuvan haun lomakkeella.

Hakulinkki, jatkuva haku ->