Graafinen suunnittelu

Opinnoissa perehdytään muun muassa mainos- ja kampanjasuunnitteluun, kuvittamiseen, brändinrakentamiseen ja yritysilmeeseen, nettisivujen sekä painotuotteiden suunnitteluun, valokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn. Opiskelussa painottuvat käytännön projekti- ja asiakastyöt. Opintoihin sisältyy vähintään 40 osaamispistettä työssäoppimista alan työtehtävissä.

Tutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, eli valmistumisen jälkeen voit hakeutua jatko-opintoihin haluamallesi alalle ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Tutkinto: kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuva-artesaani

Työpaikat

Opintojen jälkeen voit työllistyä esimerkiksi mainostoimistoihin, yritysten viestintäosastoille, kustantamoihin, lehtiin tai television palvelukseen. Jotkut erikoistuvat kuvittamiseen tai sarjakuvaan.

Hakeminen

Voit hakea opiskelemaan vuosittain yhteishaussa helmi-maaliskuussa. Hakeminen tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi.

Koulutukseen voi hakea myös yhteishaun ulkopuolelta jatkuvassa haussa. Jatkuva haku on tarkoitettu ensisijaisesti aikaisemman lukio- tai ammatillisen tutkinnon suorittaneille. Jos sinulla on aikaisempi lukio- tai ammatillinen tutkinto, voit valmistua meiltä jopa kahdessa vuodessa.

Syksyisin myös peruskoulusta tulevat voivat hakea mahdollisia vapaaksi jääneitä tai vapautuneita opiskelupaikkoja jatkuvan haun lomakkeella.

Hakulinkki, jatkuva haku ->