Graafinen suunnittelu

Opinnoissa perehdytään muun muassa mainos- ja kampanjasuunnitteluun, kuvittamiseen, brändinrakentamiseen ja yritysilmeeseen, verkkosivujen sekä painotuotteiden suunnitteluun, valokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn. Opiskelussa painottuvat käytännön projekti- ja asiakastyöt. Opintoihin sisältyy vähintään 40 osaamispistettä työssäoppimista alan työtehtävissä.

Tutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, eli valmistumisen jälkeen voit hakeutua jatko-opintoihin haluamallesi alalle ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Tutkinto: media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun toteuttaja

Työpaikat

Opintojen jälkeen voit työllistyä esimerkiksi mainostoimistoihin, yritysten viestintäosastoille, kustantamoihin, lehtiin tai television palvelukseen. Jotkut erikoistuvat kuvittamiseen tai sarjakuvaan.

Hakeminen

Voit hakea opiskelemaan vuosittain yhteishaussa helmi-maaliskuussa. Hakeminen tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi.

Koulutukseen voi hakea myös yhteishaun ulkopuolelta jatkuvassa haussa. Jatkuva haku on tarkoitettu ensisijaisesti aikaisemman lukio- tai ammatillisen tutkinnon suorittaneille. Jos sinulla on aikaisempi lukio- tai ammatillinen tutkinto, voit valmistua meiltä jopa kahdessa vuodessa.

Syksyisin myös peruskoulusta tulevat voivat hakea mahdollisia vapaaksi jääneitä tai vapautuneita opiskelupaikkoja jatkuvan haun lomakkeella.

Hakulinkki, jatkuva haku ->