Animaatio- ja pelituotanto

Opinnoissa syvennytään pelien toteuttamiseen. Pääpaino opinnoissa on peligrafiikan ja -animaation toteuttamisessa sekä  pelillisyyden rakentamisessa pelimoottoreiden avulla. Lisäksi perehdytään animaation eri työskentelytapoihin, käsikirjoittamiseen ja äänisuunnitteluun. Opintoihin sisältyy vähintään 40 osaamispistettä työssäoppimista alan työtehtävissä.

Ensimmäisen vuoden opinnot ovat yhteiset mediatuotantoon suuntautuvien kanssa, ja animaatio- ja pelituotannon suuntautumisala valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Tutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, eli valmistumisen jälkeen voit hakeutua jatko-opintoihin haluamallesi alalle ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Tutkinto: media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, mediapalvelujen toteuttaja

Työpaikat

Alalle valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi pelituotantoyhtiöissä, animaatiostudioissa, mediatoimistoissa ja mainostoimistoissa.

Hakeminen

Voit hakea opiskelemaan vuosittain yhteishaussa helmi-maaliskuussa. Hakeminen tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi.

Koulutukseen voi hakea myös yhteishaun ulkopuolelta jatkuvassa haussa. Jatkuva haku on tarkoitettu ensisijaisesti aikaisemman lukio- tai ammatillisen tutkinnon suorittaneille. Jos sinulla on aikaisempi lukio- tai ammatillinen tutkinto, voit valmistua meiltä jopa kahdessa vuodessa.

Syksyisin myös peruskoulusta tulevat voivat hakea mahdollisia vapaaksi jääneitä tai vapautuneita opiskelupaikkoja jatkuvan haun lomakkeella.

Hakulinkki, jatkuva haku ->