GRAAFINEN OHJEISTO

Graafinen ohjeisto määrittää Koulutuskeskus Brahen visuaalisen identiteetin peruselementit.

Ohjeistossa esitetään Koulutuskeskus Brahen logon ja siihen liittyvän typografian ja värien käyttö. Ohjeistoa noudattamalla luodaan ja säilytetään yhtenäinen ilme kaikissa Koulutuskeskus Brahen materiaaleissa. Ohjeisto palvelee ensisijaisesti Koulutuskeskus Brahen henkilöstöä, mutta samalla myös Koulutuskeskus Brahen yhteistyökumppaneita.

Tutustu ohjeistoon ennen logon käyttöä. Voit ladata Koulutuskeskus Brahen logon käyttöösi ohjeiston lopussa olevasta linkistä.

Koulutuskeskus Brahe -logo

Kotivara-logo

Koulutuskeskus Brahen logo koostuu yksinkertaisesta, selkeästä ja nuorekkaasta typografiasta sekä kolmesta kirkkaasta väristä, jotka kuvastavat Koulutuskeskus Brahen kolmea eri opistoa: Lybeckerin opisto (pinkki), Ruukin maaseutuopisto (vihreä), sekä Raahen ammattiopisto (turkoosi).

Logon käyttö:

  1. Logoa käytetään ensisijaisesti värillisenä valkoisella taustalla. Värillistä logoa ei tule käyttää värillisellä taustalla.
  2. Logoa käytetään valkoisena versiona, jos taustaväri on musta tai värillinen.
  3. Logoa käytetään mustavalkoisena lähinnä Koulutuskeskus Brahen sisäisessä käytössä ja tulostettavissa materiaaleissa.

Logoa ei tule käyttää muilla tavoin kuin tässä ohjeistossa on esitetty.

Värit

       

BRAHE Pinkki

PMS213
C0 M92 Y25 K0
R230 G43 B112

BRAHE Vihreä

PMS3755
C50 M0 Y100 K0
R147 G191 B32

BRAHE Turkoosi

PMS3115
C73 M0 Y23 K0
R0 G179 B199

BRAHE Musta

PMSBlack
C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0
30%
30%
30%
10%

Koulutuskeskus Brahen brändivärit ovat pinkki, vihreä ja turkoosi. Opistojen viestinnässä tulee käyttää kuhunkin opistoon liitettyä väriä:

Lybeckerin opisto (pinkki)
Ruukin maaseutuopisto (vihreä)
Raahen ammattiopisto (turkoosi)

Koulutuskeskus Brahen yleisessä viestinnässä on suotavaa käyttää kaikkia kolmea väriä yhdessä.

Muita Koulutuskeskus Brahen värejä ovat musta ja valkoinen. Katso värien keskinäiset käyttösuhteet kuvaajasta ja käytä apuvärejä säästeliäästi.

Muiden kuin tässä ohjeistossa annettujen värivaihtoehtojen käyttö ei ole suotavaa.

Typografia

Typografia on suuressa roolissa Koulutuskeskus Brahen brändin viestinnässä.

Avenir LT Std

Fonttia käytetään kaikissa Koulutuskeskus Brahen printtimateriaaleissa. Saman fontin käytöllä saavutetaan tunnistettava ja yhtenäinen ilme Koulutuskeskus Brahen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä.

Lato

Fonttia ja sen eri leikkauksia käytetään ainoastaan Koulutuskeskus Brahen verkkosivustolla sekä digitaalisessa viestinnässä.