Laboratorioalan perustutkinto

Laboratorioalan perustutkinto: Laborantti

Opiskelu kestää kaksi vuotta, johon sisältyy puolen vuoden työssä oppiminen, mikäli opiskelijalla on aikaisempi tutkinto/yo-tutkinto.

Koulutuksen tavoitteet

Opiskelija saa valmiudet toimia laborantin tehtävissä eri teollisuudenalojen, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin laboratorioiden laadunvalvontaan, tuotteiden kehittämiseen, tutkimukseen ja prosessien seurantaan liittyvissä tehtävissä.

  • Laborantti osaa tehdä kemiallisia, fysikaalisia, biokemiallisia, mikrobiologisia ja aistinvaraisia analyysejä erilaisista näytteistä.
  • Valmistaa yhdisteitä ja testaa erilaisia materiaaleja.
  • Määrittää ympäristön tilaa eri ympäristöanalyyseillä ja työskentelee mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen.
  • Valitsee työhönsä oikeat kemikaalit, välineet ja laitteet.
  • Käyttää ja huoltaa välineitä ja laitteita ohjeiden mukaisesti.
  • Työskentelee laboratorion laatujärjestelmien mukaisesti ja noudattaa työturvallisuusohjeita.
  • Osaa käyttää alan tietokonesovelluksia ja tietoverkkopalveluja.
  • Arvioi tulosten luotettavuutta sekä arvioi ja korjaa omaa suoritustaan.

Lisätietoa

Kristiina Penttilä
puh. 050 576 6653
kristiina.penttila(at)raahenedu.fi

Petra Mikkilä
puh. 040 840 1872
petra.mikkila(at)raahenedu.fi