Koneistajan ammattitutkinto – Aikuiskoulutus

Koneistajan ammattitutkinto

Koneistaja valmistaa metallisia kappaleita ja koneen osia erilaisten työstömenetelmien avulla. Käsikäyttöisten koneiden lisäksi osia valmistetaan tietokoneohjatuilla työstökoneilla. Koneistajat työskentelevät pääasiassa konepajoilla ja metalliverstailla. Ammatissa tarvitaan työstötekniikoiden, työkoneiden ja käytettävien materiaalien tuntemusta sekä tarkkuutta, huolellisuutta ja yhteistyötaitoja.

Koneistajan ammattitutkinnon opetussuunnitelman perustana ovat opetushallituksen vahvistamat valtakunnalliset koneistajan ammattitutkinnon perusteet (49/011/2012). Koulutuksen opiskelijakohtaiset sisällöt määritellään opiskelijakohtaisesti henkilökohtaistamisprosessin kautta.

Vaihtoehto 1

Valittava 2 tutkinnon osaa alla olevista

  • NC – sorvaus
  • NC – jyrsintä
  • Manuaalikoneistus

Vaihtoehto 2

Valittava kaikki alla olevat tutkinnonosat

  • NC – sorvaus
  • NC – jyrsintä
  • CAD-2D – työstöratojen valmistus
  • Konepajamittaukset

Koulutuksen toteutus:

Monimuoto-opiskeluna

Koulutuksen kesto:

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan

Lisätietoja tutkinnoista:
www.oph.fi

Hakeutuminen
www.raahenedu.fi/aikuiskoulutus

Yhteystiedot

Pekka Uotila
puh. 044 439 3457
pekka.uotilai(at)raahenedu.fi